TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA


Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje prace w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji – „Tak dla Czystego Powietrza”. Nowością tegorocznej edycji konkursu jest możliwość udziału w nim nie tylko uczniów szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego, ale także dzieci w wieku przedszkolnym. Do wygrania nagrody o łącznej wartości ponad 12 tys. zł.

 

Konkurs do tej pory był przeznaczony dla uczniów do 15 roku życia. Ale jako, że zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań dotyczących przedszkolaków, to w tym roku postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci najmłodsi będą mogli się wykazać umiejętnościami plastycznymi – wyjaśnia Przewodnicząca Jury Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura WFOŚiGW w Katowicach.

W tym roku konkurs podzielony został łącznie na sześć kategorii wiekowych: A – dzieci w wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat, C – 8-9 lat, D – 10-11 lat, E­ – 12-13 lat oraz kategoria F – przeznaczona dla najstarszych dzieci w wieku 14- 15 lat. Do wygrania nagrody o wartości od 200 do 700 zł w zależności od kategorii. Łącznie Fundusz przeznaczył w tym roku ponad 12 tys. zł. Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zgodnie z Regulaminem, prace muszą być dostarczone do WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu Funduszu). Ogłoszenie wyników – zaplanowano na grudzień.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 217 prac. Jury przyznało łącznie 25 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach. Pierwsza edycja, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu, odbyła się w 2019 roku.

Regulamin konkursu na stronie:

https://bit.ly/3nOeXGq

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *