SKŁADAMY DEKLARACJE O ŹRÓDŁACH CIEPŁA


Obowiązkowe deklaracje dotyczące tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy, można złożyć na trzy sposoby. Termin składania zależy od tego, czy źródło ciepła zainstalowano przed 1 lipca tego roku czy po tej dacie.

Jeśli mamy w domu źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku, na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy – najpóźniej musimy to zrobić do 30 czerwca 2022 roku.

Jeśli natomiast źródło ciepła ogrzewające nasz dom zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku, deklarację musimy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.  

Deklarację taką możemy złożyć na trzy sposoby. Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, możemy skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl  – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.

Możemy też wejść na stronę, pobrać z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa – lub wysłać na ten adres.

Można także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.

Więcej informacji można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/

Według informacji na 23 listopada, w Częstochowie deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw złożono dotychczas zaledwie dla ok. 3,5 procenta z ponad 40 tys. punktów adresowych wygenerowanych w systemie przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Pamiętajmy więc: złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Tak zdecydował ustawodawca. Za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom i zarządcom może grozić kara grzywny. Jeśli nie zgłosimy do ewidencji urządzenia, którym ogrzewamy dom, możemy otrzymać grzywnę w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.