40-lecie Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza


,,Mieć pasje” to tytuł wystawy z okazji 40-lecia Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, której wernisaż odbył się 23 listopada 2021 roku w Muzeum Częstochowskim w Parku im. Stanisława Staszica. Ekspozycja ponad 60 prac manifestuje potencjał twórczy artystów – ich różnorodność wypowiedzi, zarówno od strony zastosowanych technik, jak i spojrzenia na rzeczywistość. Na ogół spojrzenia ciepłego i optymistycznego, ale także intrygującego i niepokojącego…

Podniosłość uroczystości uwypukliło wręczenie medali ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” , przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego dla siedmiu zasłużonych członków Stowarzyszenia. Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, a uhonorowani zostali:  Maria Cieśla-Gurgul, Teresa Idzikowska, Jerzy Klimczak,  Irena Młynarczyk, Krystyna Onysyk, Andrzej Orlik i Żaneta Wójcik. Ceremonię wręczenia medali poprowadziła Jolanta Chłądzyńska – Kierownik Oddziału w Częstochowie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wszystkich przybyłych na świętowanie jubileuszu przywitały Dyrektor Muzeum Częstochowskiego Katarzyna Ozimek i Prezes Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza Ewa Powroźnik. Swoje słowa do gości i twórców skierował wicewojewoda Robert Magdziarz, który gratulując dorobku artystycznego wspomniał czasy mecenatu częstochowskiej Huty nad twórcami.
– Jak jest jubileusz to muszą być także wspomnienia. Dawno temu pracowałem w hucie i pamiętam, jak huta organizowała plenery, które odbywały się na Jurze, w ośrodku ,,Hutnicza Radość”. Wydarzenie to było wielką radością dla inżynierów i techników, którzy pracowali w Hucie „Częstochowa”, że sztuka z przemysłem mogła się zderzyć. Dzięki Pani Redaktor Urszuli Giżyńskiej, która jest dzisiaj obecna z nami, relacje z tych plenerów były w ,,Gazecie Częstochowskiej” i  mogliśmy być dumni, że huta wspiera sztukę. Mam nadzieję, że mecenat, który został kiedyś sprzedany, zostanie przejęty przez nowych miłośników sztuki i wypełni tę pustkę, wspierając Państwa działania. Tego życzę – powiedział wicewojewoda Robert Magdziarz.
Listy gratulacyjne przekazał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Otrzymali je między innymi, prezes Ewa Powroźnik i długoletnia prezes Irena Binert (obecnie Honorowy Prezes Stowarzyszenia), Jadwiga Ida Łubińska. Tradycyjnie swe doroczne odznaczenia – Honorową Nagrodę Zarządu – przyznało Stowarzyszenie. Otrzymują je osoby bezinteresownie współpracujące ze Stowarzyszeniem. W tym roku statuetkami wyróżniono Małgorzatę Chebel z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie i Robert Sękiewicz z Ośrodka Promocji Kultury ,,Gaude Mater”. Wcześniej nagrodę tę otrzymali między innymi: Redaktor Naczelna ,,Gazety Częstochowskiej: Urszula Giżyńska (2014), Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Anna Operacz (2015), Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie Anna Maciejowska (2016), Prezes oddziału ZNP w Częstochowie Grzegorz Sikora, Dyrektor Muzeum Częstochowskiego Janusz Jadczyk (2016), Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej Ireneusz Kozera (2017) i  Dyrektor OPK ,,Gaude mater” Tadeusz Piersiak (2017), Dyrektor GOK w Olsztynie Mariola Matysek i Dyrektor  SOKiS w Janowie Anna Tarczyńska (2018), Dyrektor ROK w Częstochowie Małgorzata Majer i właściciel Drukarni ,,Kemot” Tomasz Łucki (2019). Laureatami tej nagrody zostali także członkowie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie przyznaje także Nagrodę im. Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej. Otrzymali ją Zygmunt Kruk (20212), Teresa Malczewska (2013), Barbara Senderecka (2014), Gabriela Polaczek (2015), Jadwiga Kruk (2016), Małgorzata Kasprzak (2017), Małgorzata Sętowska (2018), Maja Babczak (2019), Ewa Powroźnik (2020).
Trzeba podkreślić, że Stowarzyszenie za swą artystyczną działalność, a także prospołeczne ukierunkowanie otrzymało prestiżowe wyróżnienia. W 2011 roku, w rocznicę 30-lecia: Honorową Odznakę ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wyróżnienie Prezydenta Częstochowy, w 2016 roku – Nagrodę Prezydenta – tytuł ,,Mecenasa Pomocy Społecznej”  oraz Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Aktualnie  Stowarzyszenie liczy ponad 70 członków.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia Stowarzyszenie pożegnało ośmioro kolegów, którzy odeszli…
W 2011 – Waldemara Andre, w 2014 – Lidię Grzelczak, w 2017 – Zygmunta Kruka, w 2019 – Małgorzatę Sętowską., Marię Raszewską i Andrzeja Barczyńskiego, w 2021 – Wojciecha Johna i Marię Paprocką. W tym momencie należy szczególnie wspomnieć Małgorzatę Sętowską – ożywczego ducha Stowarzyszenia, która przez prawie trzy kadencje była członkiem Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, bardzo dla niego zasłużonej, świetnej malarce i  wrażliwej działaczce społecznej.
fot.  – Bartosz Półrolnik, Redakcja

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.