List do Redakcji / Uchronić kolej herbsko-kielecką od zniszczenia


Droga Redakcjo „Gazety Częstochowskiej” zwracam się do Was z gorącą prośbą o zainteresowanie się losem zabytkowych dworców kolejowych na trasie tzw „Kolei herbsko- kieleckiej” znajdujących się w naszym regionie. Mam tutaj na myśli dworce w: Juliance, Turowie i Herbach Starych.

Linia kolei herbsko kieleckiej powstała w latach 1910 – 1911 i łączyła systemy kolejowe Królestwa Polskiego oraz państwa niemieckiego przebiegając ze wschodu na zachód. Pełniła ona głównie funkcje obronne oraz towarowe. Osobowy transport kolejowy nie był priorytetem dla twórców i wykonawców budowy tej linii. W trakcie budowy trasy zbudowano także kilka dworców kolejowych o różnej wielkości min: Koniecpol, Julianka, Turów, Częstochowa Stradom i Herby Stare gdzie istniała kolejowa granica pomiędzy Rosja a Niemcami. Dworce te zwłaszcza w okresie powojennym przezywały lata rozkwitu. Miasta i miasteczka przydworcowe rozwijały się, budowano nowe zakłady pracy a linia pełniła ważną funkcje integracyjną wojewódzkiej Częstochowy z okolicznym miejscowościami połączonymi koleją. Obiekty kolejowe były także zadbane. W każdym z nich funkcjonowała kasa biletowa oraz pomieszczenia biurowe dla pracowników kolei. W budynkach stacyjnych znajdowały się także mieszkania dla kolejarzy. Lata 90-te XX wieku to stale pogarszające się parametry techniczne linii, wprowadzono także liczne ograniczenia. Również Państwowy przewoźnik PKP popadły w kłopoty. Zaczęła się restrukturyzacji firmy a co za tym idzie redukowano zatrudnienie, min poprzez likwidacje kas. Wszystko to spowodowało zmniejszenie ruch pasażerskiego. W późniejszym okresie kolej zaczęła zamykać także poczekalnie co dla dworców oznaczało wyrok śmierci. Blisko dekadę temu w latach 2012 – 2014 wyremontowano trasę która w dzisiejszej numerologi kolejowej figuruje jako: linia kolejowa nr 61 Częstochowa – Kielce. W ramach tzw „Protezy Koniecpolskiej”, chodziło o jak najszybsze skomunikowanie Warszawy z Wrocławiem przez Częstochowę, Koniecpol a dalej przez CMK. Kolej wyremontowała także perony. Dokonano także remontu dworca Częstochowa Stradom a w późniejszym czasie także dworca w Koniecpolu. Jednakże od lat nic nie dzieje się na pozostałych zabytkowych dworcach linii herbsko- kieleckiej w naszym regionie: Juliance, Turowie i Herbach Starych. Dworce te są dewastowane, pomazane przez wandali, powybijane są w nich szyby. Szkoda zwłaszcza przepięknego acz zaniedbanego dworca w Juliance stanowiącego unikat na naszym terenie. W leżącej na terenie woj. świętokrzyskiego Żelisławicach kolej wyburzyła zabytkowy dworzec kolei herbsko – kieleckiej. Co spółka PKP zamierza zrobić z zabytkowymi dworcami w Juliance, Turowie i Herbach Starych?

Proszę redakcje „Gazety Częstochowskiej” o podjęcie tego ważnego tematu. Z poważaniem Czytelnik.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.