Jubileusz 90-lecia ,,Pochodni”


W Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” w Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia istnienia Stowarzyszenia Śpiewaczego „Pochodnia” przy Rzemiośle Częstochowskim.

 

W imieniu wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza w uroczystości uczestniczyła Magdalena Szewczuk-Szturc, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Pani Dyrektor wręczyła odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Prezydent RP Andrzej Duda za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej odznaczył: Złotym Krzyżem Zasługi Krzysztofa Balińskiego i Zbigniewa Rogozińskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi: Grażynę Łoś-Kryst i Marka Wojtala.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” został przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wandzie Dudek – Kołodziejczyk, Jarosławowi Łyczbie, Zbigniewowi Rogozińskiemu, Markowi Wojtalowi.

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: Tadeusz Dudek, Roman Krywult, Krzysztof Mieruszyński, Janusz Postuszyński, Jarosław Sobkowski oraz Marek Wydymus.

List gratulacyjny do członków chóru oraz uczestników skierował Robert Magdziarz – wicewojewoda śląski, który odczytała Magdalena Szewczuk-Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a następnie przekazała na ręce Prezesa Marka Wojtala. Wicewojewoda w liście napisał: „Jestem dumny, że chór męski o tak długiej tradycji ma swoje miejsce w Częstochowie i znany jest nie tylko w Polsce, ale w różnych zakątkach świata, gdzie swoją muzyką porusza serca i dusze ludzkie. Gratuluję wszystkich osiągnięć i wyróżnień, które dotychczas udało się zdobyć, lecz wiem, że to nie koniec, a już niebawem przed chórem piękny Jubileusz 100-lecia.”

Swoje pozdrowienia skierowała do uczestników za pomocą przekazu wideo poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która podziękowała za długoletnią działalność, nawet pomimo trudności wojny, gdzie chór prowadził działalność partyzancką.

Chór Męski rozpoczął swą działalność w listopadzie 1930 r. Podczas wojny prężnie kontynuował swoją działalność jako chór partyzancki, by w 1954 roku związać się z Rzemiosłem Częstochowskim. W chwili obecnej pełna nazwa chóru to: „Stowarzyszenie Śpiewacze Pochodnia przy Rzemiośle Częstochowskim”. Zespól jest tym samym jednym z najstarszych chórów męskich w Polsce. Po raz pierwszy „Pochodniacy” zaśpiewali w 1935 roku podczas Dni Morza w Gdyni.

Niemal 60 lat później koncertowali dla Królowej Elżbiety II podczas Święta Maków w walijskim Cardif, będąc jedynymi cudzoziemcami wspominającymi żołnierzy obu wojen światowych – w tym naszych polskich weteranów. Podczas swojej 90-letniej działalności Chór koncertował w wielu miastach Polski oraz 27 krajach świata uczestnicząc w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia, między innymi w Kanadzie oraz dwukrotnie na audiencji u św. Jana Pawła II w Watykanie. Aktualnie Chór liczy 25 członków, dyrygentem jest Jarosław Łyczba, a akompaniatorem Wanda Dudek-Kołodziejczyk. Stowarzyszeniem Śpiewaczym „Pochodnia” kieruje zarząd pod przewodnictwem Marka Wojtala.

fot. Bartosz Półrolnik

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.