Muzyczne święto częstochowskiej szkoły


21 listopada 2021 roku Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Częstochowie świętowała jubileusz 10-lecia. We wspólnej modlitwie w Bazylice Jasnogórskiej uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński i dyrektor częstochowskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicja Janowska. Listy gratulacyjne do społeczności szkoły skierowali Prezydent RP Andrzej Duda, Wicepremier prof. Piotr Gliński i wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

W przeddzień święta patronki muzyków św. Cecylii Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Częstochowie obchodziła jubileusz 10 lat istnienia. Z tej okazji odbyła się Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej, po której miał miejsce koncert Jubileuszowy. Muzycy wykonali utwór ze zbiorów jasnogórskich – o. Eryka Briknera OSPPE ,,Completorium”.

W koncercie wystąpili: Marta Sołtys (sopran), Jacek Pacholski (bas), Hubert Prochota (basso continuo), Jolanta Muratów (dyrygent), Joanna Klajnowska-Pełka (dyrygent) oraz Chór Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie, Chór Jasnogórskiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Częstochowie, Schola Męska Stowarzyszenia Jasnogórska Szkołą chóralna, Zespół Instrumentalny Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie, Orkiestra Jasnogórskiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Częstochowie, Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie im. M. Żebrowskiego w Częstochowie. Zespoły przygotowali: Jolanta Muratów, s. Maria Bujalska, Joanna Klajnowska-Pełka, Hubert Prochota, Blanka Bodziachowska, Daria Pacuda, Kalina Gołębiowska, Mateusz Mańka, Sylwia Trendowicz, Maciej Piątek-Czarnecki.

Obchody przybrały niezwykle uroczysty wymiar. Przybyłym gościom, wśród których byli także przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski i o. Nikodem Kilnar – duchowy opiekun społeczności szkoły, oraz nauczycielom, rodzicom i uczniom dyrektor szkoły Jolanta Sosińska ze wzruszeniem dziękowała za tak liczne przybycie oraz wsparcie.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński w swej przemowie pogratulował dorobku szkoły. Podkreślił kunszt edukacyjny nauczycieli, kultywowanie kulturowego dziedzictwa Jasnej Góry i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości katolickich i patriotycznych.

Listy gratulacyjne do społeczności szkoły skierowali Prezydent RP Andrzej Duda, Wicepremier prof. Piotr Gliński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz (list odczytał asystent Pana Wicewojewody – Bartosz Półrolnik), prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Szkoła została powołana do istnienia 1 marca 2011 r. i obecnie kształci około 200 uczniów. Celem powołania Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej jest formacja intelektualna, muzyczna, patriotyczna i duchowa dzieci i młodzieży, prowadzenie ich do dojrzałej wiary, rozwoju kultury osobistej i intelektualnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, wynikające z Ewangelii, tradycje narodowe, czerpiąc prawdziwe życie z liturgii i modlitwy u stóp Jasnogórskiej Królowej Polski.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.