LUBLINIEC / Szacunek i uznanie dla obrońców polskiej granicy


Rada Miejska w Lublińcu oficjalnie poparła działania służb na granicy polsko-białoruskiej. Inicjatorem uchwały był radny Jan Springwald.

 

Radni lublinieccy podczas Sesji Rady Miejskiej 18 listopada przyjęli Uchwałę w sprawie poparcia działań służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla gminy Czeremcha położonej w rejonie pogranicza polsko-białoruskiego. Wsparcie otrzyma Centrum Rejestracji Cudzoziemców.

Inicjatorem podjęcia uchwały wspierającej służby mundurowe był przewodniczący klubu Forum Samorządu Lublinieckiego, radny Jan Springwald. Jego projekt podpisały radne: Iwona Ochman (Z Burmistrzem dla Lublińca) oraz Irena Dyczkowska (Prawo i Sprawiedliwość), zaproszone przez Springwalda do wspólnego zredagowania treści uchwały. Z projektem zapoznały się również Komisje Rady Miejskiej.

W uchwale złożono podziękowanie i wyrazy szacunku dla służb mundurowych: „W obliczu bezprecedensowych prób naruszania wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej z Białorusią przez zewnętrznych agresorów, Rada Miejska w Lublińcu wyraża swoje pełne poparcie, szacunek i podziękowania służbom mundurowym: Straży Granicznej, Żołnierzom Wojska Polskiego, Policji i Wojskom Obrony Terytorialnej. Jesteśmy z Wami, pełni wdzięczności za służbę dla bezpieczeństwa Polaków i Ojczyzny. Wasza postawa budzi naszą dumę.

Wyrazy uznania i podziękowania za włączenie się w działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenach przygranicznych kierujemy także do władz samorządowych i mieszkańców. Bez Waszej pomocy i wsparcia sprawne i efektywne działanie w/w służb byłoby trudniejsze.” – czytamy w przegłosowanej uchwale

AS

 

fot. Lubliniecki.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.