PRZYDROŻNE I CMENTARNE ŚLADY II WOJNY ŚWIATOWEJ (86)


W poszukiwaniu symbolicznych mogił ofiar Katynia, odwiedziłem też cmentarz w Przystajni. Tutaj bowiem, w roku 1997 wystawiono kamienny obelisk, na którego tablicy znajduje się aż 10 nazwisk mieszkańców tej miejscowości, zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Twerze (zdj. 1). Tylko czterech z tych żołnierzy i policjantów jest wśród nazwisk umieszczonych na tablicach symbolicznej mogiły z cmentarza Kule. Jednym z nich jest porucznik Wojska Polskiego, Stanisław Fijałkowski.
Sylwetka tego oficera i nauczyciela ma najwięcej “śladów” w regionie. Wspomniana jest bowiem nie tylko na cmentarzach: Krzepic, Przystajni i Kul, ale także wyróżniona specjalną Tablicą Katyńską, którą w roku 1998 uroczyście odsłonięto na ścianie szkoły w Kościelcu.
W poprzednim odcinku wspomniałem o 23 takich tablicach, którymi upamiętniono zamordowanych na wschodzie polskich oficerów, będących przed wojną nauczycielami w naszym regionie. Zdecydowaną większość tych tablic umieszczono jednak wewnątrz budynków szkolnych, co ogranicza szersze spopularyzowanie postaci tych bohaterskich żołnierzy i pedago- gów. Wyjątkowo w Kościelcu tablica ta jest umieszczona jednak na zewnętrznej ścianie budynku szkolnego (zdj. 2), co pozwala zwrócić uwagę nawet z ulicy, na uhonorowanego nauczyciela.
Jest nim – jak już wspomniałem – Stanisław Fijałkowski, który swe dzieciństwo przeżył w Przystajni (i tutaj pochowani są jego rodzice – także nauczyciele). W roku 1925 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie. W latach 1926-35 był nauczycielem w Aleksandrowie koło Krzepic, a następnie do wybuchu II wojny światowej pracował w Kościelcu. W roku 1929 ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Nisku nad Sanem. Jako rezerwista otrzymał przydział do 27. Pułku Piechoty w Częstochowie, z którym rozpoczął Kampanię Wrześniową. Ostatnim śladem po poruczniku Fijałkowskim był jego list do żony i trójki dzieci, który dodarł do rodziny 31 grudnia 1939 roku. Niestety, później odszukano jego nazwisko na tzw. I Liście Katyńskiej, wydanej przez Polonię angielską w roku 1949. Cdn.

ANDRZEJ SIWIŃSKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *