MLEKO Z 21 GMIN


14 czerwca w sali BGŻ odbyło się coroczne obrachunkowe Zebranie Przedstawicieli Członków – delegatów Częstochowskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLECZGAL, która jako spółdzielnia typu miejskiego, skupia i przetwarza mleko na wyroby rynkowe. Na koniec 2001 roku zrzeszała 2119 członków, o 558 mniej w porównaniu z grudniem 2000 r. Spółdzielnia za pośrednictwem 24 punktów skupuje mleko w 21 gminach. Czyni to 55 wozaków, a odbiorem i klasyfikacją zajmuje się 27 osób, zatrudnionych na 18 etatach. Bezpośrednio mleko odbierane jest od 16 rolników – dostawców i 2 dużych gospodarstw w Kodrąbiu i Widzowie. GS Kodrąb w minionym roku dostarczył 243.472 l mleka, SK Widzów – 166.224 l, a z indywidualnych dostawców Paweł Krakowiak z Pytowic – 227.019 l i Witold Gawroński z miejscowości Zawada k/Mstowa – 183.017 l. Pozyskano też nowych dostawców z Wiercicy i Zrębic.

14 czerwca w sali BGŻ odbyło się coroczne obrachunkowe Zebranie Przedstawicieli Członków – delegatów Częstochowskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLECZGAL, która jako spółdzielnia typu miejskiego, skupia i przetwarza mleko na wyroby rynkowe. Na koniec 2001 roku zrzeszała 2119 członków, o 558 mniej w porównaniu z grudniem 2000 r. Spółdzielnia za pośrednictwem 24 punktów skupuje mleko w 21 gminach. Czyni to 55 wozaków, a odbiorem i klasyfikacją zajmuje się 27 osób, zatrudnionych na 18 etatach. Bezpośrednio mleko odbierane jest od 16 rolników – dostawców i 2 dużych gospodarstw w Kodrąbiu i Widzowie. GS Kodrąb w minionym roku dostarczył 243.472 l mleka, SK Widzów – 166.224 l, a z indywidualnych dostawców Paweł Krakowiak z Pytowic – 227.019 l i Witold Gawroński z miejscowości Zawada k/Mstowa – 183.017 l. Pozyskano też nowych dostawców z Wiercicy i Zrębic.
Spółdzielnia, poszerzając asortyment, w czerwcu 2001 roku wprowadziła do sprzedaży maślankę truskawkową i brzoskwiniową, która zyskuje u klientów coraz większe uznanie. Ograniczone środki na cele promocji i reklamy wydłużyły okres wdrażania maślanki na rynek, ale i tak efekty sprzedaży nowego wyrobu są zadowalające, gdyż ciągle wykazuje ona tendencję zwyżkową. Mleczgal rozpoczął na dużą skalę współpracę z dużymi sieciami handlowymi w zakresie sprzedaży takich wyrobów jak biojogurt naturalny “Sielanka” czy biojogurt owocowy “Almsama”. Spółdzielnia unowocześnia i dostosowuje swoje opakowania do wymogów rynku (kubki, nakrywki aluminiowe, nowe opakowanie, tzw. dzbanek dla mleka 2%).
Po wysłuchania sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłego badającego bilans, ZPC jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.
ZPC, między innymi sprawami, rozpatrzyło odwołania od decyzji Rady Nadzorczej złożone przez osoby, które zostały wykluczone z członkostwa na skutek “działania na szkodę Spółdzielni”. ZPC nie przyjęło wyjaśnień i jednogłośnie zatwierdziło decyzję Rady Nadzorczej. Rozpatrzyło też odwołania dotyczące wykluczenia na skutek odmowy uzupełnienia wkładów członkowskich w terminie.
O zawirowaniach i trudnej sytuacji Częstochowskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLECZGAL pisaliśmy w ubiegłym roku. Przypomnijmy, iż na skutek zmiany Zarządu i nieodpowiednich poczynań, w ciągu 3 miesięcy zadłużenie Spółdzielni osiągnęło znaczną kwotę. Szum medialny i niewłaściwe postępowania spowodowały częściowe wycofanie się zarówno dostawcow, jak i odbiorców Mleczgalu. Jednak dzięki wysiłkowi obecnej Rady Nadzorczej i Zarządu CzSM Mleczgal nie doszło do jej likwidacji i ponad 2000 osób (pracowników oraz dostawców mleka) związanych ze Spółdzielnią może spać spokojnie. Kadra ma pracę, dostawcy dobrego odbiorcę, który płaci w terminie, a konsumenci smaczne, zdrowe – nie nafaszerowane konserwantami i tanie wyroby mleczarskie.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *