Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dla POWIATU KŁOBUCKIEGO


 

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład I edycja

Ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego Gminy Powiatu Kłobuckiego z Rządowego Programu Polski Ład pozyskał łącznie: 77 163 463 zł

Gmina Wręczyca Wielka – 4 750 000

– budowa sieci wodociągowych

Gmina Miedźno – 4 095 877

– budowa remizy z centrami kulturalnymi wsi

Gmina Kłobuck – 4 054 600

– przebudowa drogi gminnej w Kamyku

Gmina Kłobuck – 3 159 700

– przebudowa i rozbudowa ul. Witosa w Kłobucku

Gmina Panki – 2 850 000

– budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkach

Gmina Panki – 6 650 000

– budowa kanalizacja Praszczyki – Kawki

Gmina Panki – 3 800 000

– rozbudowa oczyszczalni ścieków z montażem fotowoltaiki

Gmina Krzepice – 8 550 000

– budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe

Gmina Lipie – 1 200 600

– dobudowa oświetlenia ulicznego

Gmina Lipie – 2 574 500

– rozwój sieci wodociągowej

Gmina Opatów – 11 818 000

– budowa kanalizacji w Zwierzyńcu Pierwszym

Gmina Opatów – 4 750 000

– przebudowa drogi powiatowej w Złochowicach

Gmina Przystajń – 9 410 186 złotych

– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna

Opatów 3 272 500 zł

– Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opatowie

Gmina Popów – 9 500 000 zł

– modernizacja ulic w Zawadach i budowa sieci kanalizacyjnej

Gmina Popów – 4 000 000 zł

– budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie.

 

 

Polski Ład II

Druga odsłona Programu Rządowego Polski Ład, ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego, przyniosła Gminom Powiatu kłobuckiego środki na kolejne, niezbędne dla mieszkańców inwestycje, takie jak: na 23 inwestycje w wysokości 116 856 067 zł.  Nowe inwestycje powstają w gminach: Lipie, Krzepice, Opatów, Panki, Kłobuck, Miedźno, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń.

 

Gmina Wręczyca Wielka – 12 027 500 zł

– budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei

Gmina Krzepice – 13 087 000 zł

– budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowicach (III etap) – 4 987 500 zł

– budowa boisk i infrastruktury – 8 100 000 zł

Gmina Popów – 8 360 000 zł

– kanalizacja sanitarna w Rębielicach Królewskich – 4 655 000 zł

– budowa infrastruktury drogowej – 2660 000 zł

– budowa drogi w Nowej Wsi – 1 045 000 zł

Powiat Kłobucki – 25 900 000 zł

– przebudowa drogi powiatowej nr 2003 S – 5 000 000 zł

– przebudowa drogi powiatowej nr 2020 i 2026 S – 11 400 000 zł

– poprawa stanu nawierzchni dróg – 9 500 000 zł

Gmina Przystajń – 7 360 000

– budowa kanalizacji w Przystajni – 3 800 000 zł

– modernizacja oświetlenia ulicznego – 900 000 zł

– przebudowa drogi w Borze Zajacińskim – 2 660 000 zł

Gmina Panki – 10 640 000

– przebudowa dróg w Aleksandrowie – 5 225 000 zł

– budowa mostu na rzec Pankówce w Cygance – 1 140 000 zł

– przebudowa drogi Kałmuki – Konieczki – 4 275 000 zł

Gmina Opatów – 9 343 067 zł

– budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – 8 470 000 zł

– modernizacja boiska przy ul. Szkolnej w Opatowie – 873 000zł

Gmina Miedźno – 9 500 000 zł

– budowa dróg gminnych

Gmina Lipie – 11 035 000 zł

– budowa kanalizacji w Rębielicach Szlacheckich – Szyszków – 8 075 000 zł

– budowa boiska w przy szkole w Lindowie – 585 000 zł

– budowa kanalizacji w Zimnowodzie – 2 375 000 zł

 

Polski Ład III

W ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu, ze wsparciem Posła Szymona Giżyńskiego, w gminach Powiatu kłobuckiego są realizowane między innymi następujące inwestycje: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Opatowie, zakup nowego wozu bojowego dla OSP Zwierzyniec Pierwszy, remont ul. Długiej w Złochowicach, budowa gminnej hali sportowej w Popowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawadach, przebudowa drogi gminnej w Dębiu, budowa boiska wielofunkcyjnego i sali gimnastycznej z zapleczem w Kłobucku. I tak Popów otrzymał 6 510 000 zł na budowę hali sportowej, Zajączki Drugie – 360 000 zł na budowę boiska sportowego na terenie lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej, a Opatów – 873 000 zł na budowę nowego boiska.

 

Ponadto w sierpniu 2023 roku Gminy Powiatu Kłobuckiego i Powiat otrzymały dodatkowe wsparcie rządu w wysokości 29 361 472 zł; poszczególne kwoty podajemy poniżej:

 

Dodatkowe wsparcie rządu dla powiatu kłobuckiego – 29 361 472 zł (sierpień 2023)

Miasto Gmina KŁOBUCK – 4 728 516 zł

Miasto Gmina KRZEPICE – 2 378 047 zł

Gmina LIPIE – 1 659 857 zł

Gmina MIEDŹNO – 2 250 463 zł

Gmina OPATÓW – 2 223 818 zł

Gmina PANKI – 1 708 514 zł

Gmina POPÓW – 1 964 259 zł

Gmina PRZYSTAJŃ – 1 969 474 zł

WRĘCZYCA WIELKA – 4 425 243 zł

Powiat kłobucki (Starostwo) – 6 053 281 zł

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński rekomendował do rządowego wsparcia wnioski dotyczące zabytków Ziemi Kłobuckiej.

 

Dwa kościoły w Gminie Lipie – dofinansowanie dla:

parafii w Dankowie – 490 000 złotych pozwoli parafii Danków na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części północno-wschodniej z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. św. Stanisława Biskupa

parafii w Parzymiechach – 490 000 złotych, na przeprowadzenie przez tę parafię renowacji i zabezpieczenia zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła.

Parafia pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku – 1  037 737,48 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych stallach i wirażach w kościele parafialnym

Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych w Gminie Opatów – 1 000 000 zł na remont budowlano-konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego

Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym w Gminie Popów –1 000 000 zł na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła

Parafia pw. Św. Józefa w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Truskolasach w Gminie Wręczyca Wielka – 595 000 zł na wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy

Gmina Miedźno – 500 000 zł na remont zabytkowego drewnianego kościoła w Mokrej

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach w Gminie Lipie – 500 000 złotych na przebudowę ogrodzenia oraz schodów przy kościele

 

Wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiceminister Kultury Szymon Giżyński wsparł swą rekomendacją także wnioski na ochronę zabytków, jakie napłynęły do MKiDN.

 

Kościół pw. św. Mikołaja w Truskolasach – 290 000 zł

Parafia pw. św. Mikołaja w Wilkowiecku – 88 000 zł

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach – 42 000 zł

Kościół pw. św. Marcina Bp i Małgorzaty w Kłobucku – 150 00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Truskolasach, Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej – 74 000 zł na konserwacje części ścian oraz filarów w kościele,

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku na konserwację polichromowego sufitu kaplicy wraz z remontem więźby dachowej w kościele pw. Św. Mikołaja, kaplica (poł. XVIII w.) – 90 000 zł

Popów

Na modernizację pomnika Powstańca Styczniowego w Wąsoszu Górnym Gmina Popów pozyskała dofinansowanie w wysokości 187 200 zł. Dotację przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Figura Powstańca Styczniowego stanowi zwieńczenie mogiły 34 Powstańców Styczniowych, którzy polegli w bitwie pod Wąsoszem w 1863 r.

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

– 71 000 zł na Koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gwiazdą

– 60 000 na zakup instrumentów dla Orkiestry

Kłobuck

– „Start w gamedev” – realizacja programu rozwoju w branży gier wideo 

 

Pomoc w pozyskaniu środków na nowe samochody strażackie dla:

Dzięki rekomendacji Posła Szymona Giżyńskiego nowe samochody ratowniczo-gaśnicze pozyskały 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w 2016 roku – Krzepice, Miedźno, Rębielice Królewskie, Wręczyca Wielka w 2017 roku – Kalej, Lipie, Ostrowy; w 2018 roku – Biała, Panki; w 2019 roku – Przystajń, Zajączki Drugie, Szyszków; w 2020 roku – Parzymiechy, Popów, Truskolasy; w 2021 roku – Zwierzyniec 1, w 2022 roku – Czarna Wieś, Łobodno, Praszczyki, Starokrzepice, Wąsosz Górny.

 

Promesy dla młodych strażaków w powiecie kłobuckim

91 tysięcy złotych otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z terenu powiatu kłobuckiego w ramach nowego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dofinansowane zostały: OSP Bieżeń, OSP Borowe, OSP Czarna Wieś, OSP Długi Kąt, OSP Górki-Stany, OSP Hutka, OSP Kłobuck, OSP Krzepice, OSP Kuleje, OSP Libidza, OSP Lipie, OSP Ługi-Radły, OSP Miedźno, OSP Opatów, OSP Panki, OSP Przystajń, OSP Truskolasy, OSP Waleńczów, OSP Wręczyca Wielka, OSP Wrzosy-Brzeziny, OSP Zajączki Drugie, OSP Złochowice, OSP Zwierzyniec Pierwszy.

Nowy sztandar dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

Z inicjatywy Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego 5 listopada 2021 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, który uznał, że kłobucka Straż Pożarna za długoletnią służbę, poświęcenie i ofiarność w ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu kłobuckiego zasługuje na sztandar.

 

Podziel się:

9 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *