Leśnicy jak co roku pielgrzymowali na Jasną Górę


O tym, że „zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie tylko wyścig zbrojeń, ale także brak należytego szacunku dla przyrody” przypomnieli na Jasnej Górze, za św. Janem Pawłem II, uczestnicy 27. pielgrzymki pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych. Pielgrzymka wpisała się w rozpoczęte obchody stulecia Lasów Państwowych. W 1924 r. powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, któremu prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami. – Lasy to bezcenne narodowe dobro – podkreślano.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, koncelebrował bp Tadeusz Lityński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa i przewodniczący Zespołu „Laudato si” przy Radzie Społecznej Konferencji Episkopatu Polski.
W homilii abp Górzyński uwrażliwiał, że relacja do świata ma być relacją miłości, bo „świata nie wystarczy szanować. Przyrodę trzeba kochać. Pełnia człowieczeństwa jest możliwa tylko w relacji miłości do Boga Stwórcy i Stworzenia”.

– Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i najbliższych, których mamy, ale także za cały świat, który został człowiekowi przez Boga powierzony. Zdolność do tej odpowiedzialności nie może jednak bazować tylko na własnych umiejętnościach – mówił kaznodzieja i wyjaśniał, że człowiek dąży nie tylko do osiągnięcia jakichś idei, choćby najszlachetniejszych, ale dąży do pełni człowieczeństwa, które jest nie do pomyślenia bez osobowej relacji miłości. Tę osobową relację przynosi Chrystus. Abp Górzyński akcentował, że właśnie relacja miłości budowana między człowiekiem i Bogiem i człowiekiem, a światem, jest odpowiedzią na potrzeby człowieka, gwarantuje jego harmonijny rozwój i kształt świata, w którym żyje.

O tym, że wciąż potrzeba nam tej świadomości, o której mówi papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, że ziemia jest wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim – mówił w rozmowie z @JasnaGóraNews bp Tadeusz Lityński przewodniczący Zespołu „Laudato si” przy Radzie Społecznej Konferencji Episkopatu Polski. – Środowisko naturalne to miejsce, w którym żyje konkretny człowiek, także ci, którzy doświadczają przemocy, głodu, cierpienia, wyzysku materialnego . Czasem chęć bogacenia się niewielkiej grupy jednych powoduje cierpienie innych. Chodzi o to, aby w duchu etyki społecznej Kościoła dostrzec najsłabszych, pomóc im. Jest to też wpisane w naszą troskę o środowisko – powiedział bp Lityński.

Leśnicy przypominają o funkcji przyrodniczej, społecznej lasów a także retencji wody, którą zapewniają te tereny. Wobec pogłębiającej się suszy ochrona lasów jest jednym z ważnych wyzwań. Leśnicy mówili też o potrzebie właściwego rozumienia ich misji w społeczeństwie.

– Choć istnieje stereotyp leśniczego chodzącego po lesie z głową w chmurach, to nasza praca wiąże się wytężonym wysiłkiem, stresem. Las jest bardzo wymagającym warsztatem pracy, ale są i momenty, kiesy patrząc na efekt, można czuć wdzięczność Bogu za jego „zielony dar” – mówił Andrzej Borkowski, leśniczy z Nadleśnictwa Gidle.

Prezydent RP Andrzej Duda w okolicznościowym liście do uczestników Pielgrzymki Leśników, podziękował za ich pracę na rzecz tego polskiego dziedzictwa. – Dorobek ostatnich stu lat państwowej pieczy nad lasami w Polsce jest wspaniałym, budzącym dumę dziedzictwem, a zarazem zobowiązaniem do dalszych wysiłków na rzecz rodzimej przyrody. Sprzyja też temu aktywność obywatelska, upowszechnianie postaw ekologicznych i zainteresowanie środowiskiem naturalnym – napisał m.in. Prezydent RP.

– Przyroda, lasy, są wielkim dobrem całego polskiego społeczeństwa. W większości krajów Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego jak swobodne chodzenie po lesie, korzystanie z runa, grzybów, owoców. Jest to tam zabronione albo obarczone wysoką opłatą. U nas lasy udostępniamy, jest to świetna forma rekreacji, wypoczynku. Jest mnóstwo programów prospołecznych jak np. akcja „zanocuj w lesie”, która cieszy się dużym zainteresowaniem – mówił Józef Kubica, dyrektor Lasów Państwowych.

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Lasach Państwowych zatrudnienie znalazło ok. 26 tys. osób, a w innych sektorach powiązanych z gospodarką leśną to 500 tys.

 

źródło Jasna Góra

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *