ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BATALII O CZYSTE POWIETRZE W CAŁEJ EUROPIE


Na terenie Unii Europejskiej blisko ćwierć miliona osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu narażenia na działanie drobnych cząsteczek pyłu – podaje Europejska Agencja Środowiska. Ponad połowa emisji drobnego pyłu pochodzi z wykorzystania energii w budynkach – głównym źródłem zanieczyszczenia jest spalanie paliw w sektorze mieszkaniowym, handlowym i instytucjonalnym.

 Aktualnie wszystkie kraje członkowskie UE podejmują walkę o czyste powietrze. Polska do 2029 roku powinna zredukować emisję dwutlenku siarki o 59%, tlenku azotu o 30%, a drobnych pyłków o 16% zgodnie z dyrektywą Unijną. Z pomocą Polakom przychodzi sektor OZE, który oferuje urządzenia grzewcze na biopaliwa stałe.
Europejska Agencja Środowiska wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza jest nadal największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe tworzą aerozole szkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska – w konsekwencji przedwcześnie umiera aż 238 000 osób rocznie. Z kolei zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu doprowadziło do 49 000, a ozonem do 24 000 przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej*. Warto o tym przypomnieć, zwłaszcza, że we wrześniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza oraz Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.
CIEPŁY DOM TERAZ – CZYSTE POWIETRZE DLA KOLEJNYCH POKOLIEŃ
Kto przez lata do ogrzewania budynku używał gazu, węgla, koksu czy ekogroszku, ten szuka obecnie bardziej ekologicznych paliw. Nie tylko dlatego, że przy ich zmianie może liczyć na wsparcie finansowe z różnych źródeł, ale też z uwagi na rosnącą świadomość społeczeństwa w kwestiach zanieczyszczania powietrza. Ponadto instalując urządzenia grzewcze, chcemy być pewni, że to inwestycja na lata, a rozwiązanie nieekologiczne, emitujące dużą ilość pyłów, będą stopniowo zakazywane w Unii Europejskiej. Jednym z biopaliw stałych, którym zainteresowanie systematycznie rośnie jest pelet. Polska produkuje 1,8 milion ton peletu drzewnego rocznie, co czyni z nas 5. producentem w Europie**.
Pelet pozyskiwany z drewniana jako paliwo ma niski współczynnik emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych, co wpływa korzystnie na globalne wysiłki w redukcji zmian klimatycznych. Innym ekologicznym rozwiązaniem jest używanie odpowiedniej jakości drewna, takiego jak brykiety i zrębki, o ile stosowane surowce pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych.
– Palenie peletem drzewnym może znacznie wpłynąć na poprawę jakości powietrza w porównaniu do tradycyjnych paliw, takich jak węgiel, gaz i olej opałowy. Dzięki niższej emisji dwutlenku węgla, tlenku siarki i azotu, kotły i piecyki na biopaliwo stałe przyczyniają się do ograniczenia smogu i poprawy stanu powietrza, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i środowiska – mówi dr Adam Nocoń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. I dodaje: montaż kotłów na biomasę: pelet, brykiet czy zrębki, jest kluczowym elementem w walce o czyste powietrze i zapobieganie powstawania smogu. Jest to również istotny krok w kierunku zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, co przyczynia się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.
RZĄDOWY PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” PROMUJE OZE
Najważniejszym celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych. W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe starego typu, na nowe ekologiczne źródła ciepła, takie jak kotły na biopaliwa stałe. Środki przeznaczone na ten cel to łącznie 103 mld zł – dotacja na kocioł zasilany peletem drzewnym o podwyższonym standardzie oraz obniżonej emisyjności cząstek stałych, dla podstawowego poziomu dofinansowania, wynosi do 45 proc. poniesionych wydatków i do 9000 zł**. Nabór wniosków trwa do końca 2027 roku.
– Wprowadzenie kotłów na biomasę, takich jak pelet, brykiet czy zrębki, jest ważnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznego i czystego powietrza – zapewnia dr Nocoń z Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. – Wydajne spalanie tego rodzaju paliw ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego i ochrony naszego środowiska. Zachęcamy wszystkie gospodarstwa domowe i firmy do rozważenia takiej ekologicznej alternatywy – przekonuje.
* Źródło: Europejska Agencja Środowiska
** Źródło: Magazyn Biomasa
  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *