POD PATRONATEM ,,GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ” Wychowanie w bibliotece


Pod takim hasłem 27 października 2022 r. odbyło się XVIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, któremu patronowali Prezydent Miasta Częstochowy oraz JM Rektor Politechniki Częstochowskiej. Forum odbyło się w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych pod hasłem “Czytanie dla pokoju” oraz Tygodniu Otwartego Dostępu pod hasłem “Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”.

Patronat medialny sprawowały czasopisma “Głos Nauczycielski”, “Poradnik Bibliotekarza” oraz “Gazeta Częstochowska”.

 

Zgromadzonych powitała p. dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, a Konferencję otworzył pan prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Prorektor Politechniki Częstochowssiej ds. nauki.

O ważnej roli wychowania mówił p. Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. O zadaniach nauczycieli bibliotekarzy i zagrożeniach funkcjonowania bibliotek szkolnych, a także o działaniach ZNP dla nauczycieli bibliotekarzy mówiła p. Edyta Książek, członek Zarządu Głównego ZNP oraz wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli także: p. Agnieszka Lipińska, st. insp. Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, p. Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, p. Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz p. Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

 

Zgromadzeni wysłuchali następujących referatów:

– “Udział Ośrodka Informacji Patentowej Politechniki Częstochowskiej w kształtowaniu postaw proinnowacyjnych dzieci i młodzieży” – p. Alicji Paruzel z Biblioteki Głównej Politechnik Częstochowskiej;

“Działania profilaktyczno-wychowawcze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN “WOM” w Częstochowie” – p. Katarzyny Kucharzewskiej i p. Marty Małek z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN “WOM” w Częstochowie;

“Elementy hortiterapii – nowa propozycja w działaniach Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie” – p. Beaty Grzanki, dyrektora Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie;

“Wychowanie w bibliotece” – p. Aliny Grabnej z Zespołu Szkół Samochodowych oraz p. Izabeli Sitek, Miłosławy Pasternak, Renaty Sowady ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

 

W trakcie Forum dokonano podsumowania konkursów organizowanych przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP w Katowicach i Sekcję Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie.

 

IX Wojewódzki  Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika”, który zorganizowany został przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP w Katowicach pod patronatem p. Jadwigi Aleksandry Rezler, prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. Komisja w składzie: przewodnicząca – Anna Przygódzka, Kierowik Filii nr 13 Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz członkowie Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczycielki bbliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, oceniła wartość artystyczną fotografii, ich zgodność z tematem oraz trafność komentarzy. Spośród 33 przysłanych prac, Komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach:

 

– kategoria I: szkoły podstawowe kl. 3-6:

 

I miejsce – Zuzanna Nowotarska, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga;

 

I miejsce – Nikola Czerwińska, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga;

 

II miejsce – Zuzanna Nowak, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

w Będzinie, opieka: p. Karolina Jakóbczyk-Zimny, p. Ewa Czubat;

 

III miejsce – Vanessa Ewardt, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 21 w Zabrzu, opiekun p. Sylwia Kruża;

 

III miejsce – Vanessa Adamczyk, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 21 w Zabrzu, opiekun p. Sylwia Kruża;

 

– kategoria II: szkoły podstawowe kl. 7-8:

 

I miejsce – Oliwia Kowalska i Oliwia Kuta-Łebek, klasa 7A, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opieka: p. Izabela Sitek, p. Miłosława Pasternak, p. Renata Sowada, p. Agnieszka Szczepaniak;

 

I miejsce – Martyna Tomeczek, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga;

 

I miejsce – Wiktoria Pycela, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 2 im M. Konopnickiej w Czeladzi, opiekun p. Beata Machura;

 

II miejsce – Magda Bykowska, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, opiekun p. Barbara Brewka;

 

II miejsce – Barbara Jankowska, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga;

 

III miejsce – Mateusz Nowak, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, opiekunowie: p. Karolina Jakóbczyk-Zimny, p. Ewa Czubat;

 

wyróżnienie – Natalia Dudkowiak, klasa 7, Szkoła Podstawowa nr 21 w Zabrzu, opiekun p. Sylwia Kruża;

 

wyróżnienie – Zuzanna Szymanowska, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach, opiekun p. Bożena Kozieńska;

 

– kategoria III: szkoły ponadpodstawowe:

 

II miejsce – Piotr Schwałkowski, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, opieka: p. Alina Grabna, p. Anna Majchrzak;

 

II miejsce – Jakub Korzyniewski, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, opieka: p. Alina Grabna, p. Anna Majchrzak;

 

II miejsce – Łukasz Kamiński, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, opieka: p. Alina Grabna, p. Anna Majchrzak.

 

X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy “Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” organizowany jest także pod patronatem p. Jadwigi Aleksandry Rezler, prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. Komisja w składzie: przewodnicząca – p. dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej oraz członkowie p. Elżbieta Dudek, p. Małgorzata Kostrzanowska oraz p. Michał Jakubowski, bibliotekarze Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, przyznała następujące nagrody:

 

I miejsce – p.  Agnieszka Kłyk, Zespół Szkół Ogólnkształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, za fotografię “Kryminalne Zagadki Biblioteczne”;

 

II miejsce – p. Iwona Bartkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie, za fotografę “Ciekawi świata”;

 

III miejsce – p. Barbara Brewka, nauczycielka bibliotekarka, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, za fotografie “Powiatowy Konkurs Plastyczny – Mój ulubiony bohater literacki”, “Drzewko recenzji”, “Lapbooki – dlaczego warto czytać”;

 

wyróżnienia:

  1. Katarzyna Paliga, nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej za fotografie “Gdybym był/ była książką” oraz “Biblioteczna Akcja Motywacja”;
  2. Alina Grabna, nauczycielka bibliotekarka Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie, za fotografie “Wiedza to przyjemność i dobra zabawa”, “Historia książki, prasy i bibliotek”, “Biblioteka kuźnią talentów”;
  3. Ewa Gronkiewicz, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnkształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, za fotografię “Zaczytany Żerom”;
  4. Sylwia Kruża, Szkoła Podstawowa nr 21 w Zabrzu, za fotografię “Czytadełko”.

 

W obu wymienionych konkursach sposnorem nagród był Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

 

Podczas Forum rozstrzygnięto także XVI Powiatowy Konkurs dla Uczniów na Prezentację Multimedialną “Wszystko o bibliotece” pod patronatem p. Grzegorza Sikory, Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. Komisja w składzie: p. Izabela Bajor, przewodniczaca oraz członkowie p. Aneta Przybyłowicz, p. Ernest Pidzik, nauczyciele bibliotekarze  Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, postanowiła przyznać następujace nagrody:

 

– w kategorii szkoły podstawowe:

wyróżnienie – Alicja Wójcik kl. 8b, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opieka p. Anna Romianowska;

 

I miejsce – Mateusz Nowak, Zuzanna Nowak kl. 8b i 5c, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, opieka  p. wicedyrektor Karolina Jakóbczyk-Zimny, p. Ewa Czubat;

 

I miejsce – Filip Gosławski, Maciej Kimla kl. 8D, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opieka p. wicedyrektor Lidia Kapkowska, p. Miłosława Pasternak, p. Izabela Sitek i p. Renata Sowada;

 

II  miejsce – Julia Jończyk, Klaudia Mądrzyk kl. 7, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opieka p. Anna Romianowska;

 

II miejsce – Ida Stanuchiewicz kl. 8c, Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, opieka p. Bożena Policińska;

 

III miejsce – Walentyna Zhdanova, Hanna Kurzacz kl. 8a, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie, opieka p. Małgorzata Krasoń, p. Grzegorz Nykiś;

 

– wkategorii szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Michał Sobczak kl. I A TS, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, opieka p. Alina Grabna i p. Anna Majchrzak.

 

Nagrody ufundował Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie.

 

W ramach Forum Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej przy współpracy Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach organizowała kampanię informacyjną na temat otwartego dostępu do wiedzy pod hasłem “Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”.

 

Organizatorzy Forum to: Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. Forum powstało przy współpracy: Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie.

 

Zaświadczenia o udziale w Konferencji przygotowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie.

 

Konferencja była ostatnim akcentem tegorocznych obchodów: 25 lat działalności Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskch, 20 lat działalności Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach oraz 15 lat działań Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie.

 

Podsumowania i zamknięcia Konferencji dokonał p. Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

 

Informacje o Konferencji na stronie:  https://tiny.pl/w95fx    

https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/p/regionalne-forum-bibliotekarzy-w.html

 

Oprac. Anna Hiller, Anna Dąbrowska, Alina Grabna, Renata Sowada

 

fot. Kacper Staszczyk

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *