Gamedev ruszył też w Kłobucku


Kłobuck jest trzecim miastem w Polsce, po Częstochowie i Lublinie, gdzie rozpoczął się pilotażowy program „Start w gamedev”. Oficjalnie został otwarty 29 października przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymona Giżyńskiego i dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Mikołaja Turowskiego.

 

W spotkaniu wzięła udział młodzież z liceów – kłobuckiego i krzepickiego, która zarejestrowała się do projektu. W uroczystym starcie uczestniczyli także wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.

Wiceminister Szymon Giżyński życząc uczestnikom kursu owocnej i twórczej pracy, podkreślił rolę wicepremiera Piotra Glińskiego, w realizacji programu ,,Start w gamedev”.
– Koncepcję  wzięcia w swą merytoryczną i także inwestycyjną opiekę przemysłu gier komputerowych sformułował Pan Wicepremier Piotr Gliński, gdy powierzono mu tekę ministra kultury. Pierwszym wymiernym zaproszeniem środowiska do współpracy było przyznanie kilka lat temu Nagrody Ministra w Zakresie Cyfryzacji. Równolegle rozpoczęły się też spotkania, rozmowy i wreszcie powołano instytucję dedykowaną temu sektorowi, czyli Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Podsumowującym – na dzisiaj – elementem tych działań jest projekt ,,Start w  gamedev”. Szerokie zainteresowanie młodzieży świadczy o tym, że jest to strzał w dziesiątkę. Ale na tym nie poprzestaniemy, bo powstają kolejne plany – mówił wiceminister Szymon Giżyński. Jednocześnie zauważył jak wielką rolę kulturową ma przemysł gier i jak jest potężną strukturą systemową. – To przemysł skupiający ludzi różnych zawodów, składających się na narrację tej branży. To są pisarze, graficy, muzycy, artyści, filologowie języka polskiego i języków obcych. Ludzie młodzi znakomicie wpisują się w to środowisko, które jest nonkonformistyczne, niepokorne, wolnościowe. Ale ludzie młodzi, jak każdy, oczekują, żeby się na czym oprzeć. I to oparcie my oferujemy. Oparcie o polskie mity, o polską historię, o polską tożsamość, o polski patriotyzm. Chcemy w ten nurt wpisać wybory polskiej młodzieży. A jest to działanie pomyślane jako działanie otwarte i trwałe, czyli będziemy je kontynuować, proponując kolejne, kompatybilne propozycje – dodał wiceminister Szymon Giżyński.

Mikołaj Turowski, p.o. dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, z przekonaniem stwierdził, że  program ,,Start w gamedev” pomoże ambitnym osobom znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.  – Dzisiejsze spotkanie jest dla nas nagrodą za ciężką pracę i cieszę się, że dzisiaj w Kłobucku rozpoczynany kolejny rozdział programu. Dziękuję wszystkim, dzięki którym tu jesteśmy. Dziękujemy Pani Ministrowi, bo on w nas uwierzył. A uchylę rąbka tajemnicy, że w następnym roku planujemy rozwój projektu do 50 lokalizacji a może dojdziemy i do 100. Dziękuję Panu Wojewodzie i Samorządowcom, bo Państwa obecność pokazuje, że ten sektor ma znaczenie. To 4 miliardów obrotu, 500 firm, prawie 15 tysięcy osób związanych z tą branżą – stwierdził dyr. Turowski.

Burmistrz Jerzy Zakrzewski, dziękując wiceministrowi Szymonowi Giżyńskiemu za wybór Kłobucka do programu, z nadzieją wyraził opinię, że warsztaty i konferencja przyniosą wymierny wynik w postaci odkrycia talentów i odnalezienia celu i pasji, które w przyszłości pokierują wyborami młodych uczestników.   

Program realizowany będzie podczas 4 zjazdów szkoleniowych w weekendy, w trakcie których biorący udział zgłębią tajniki pracy w gamedevie oraz nabędą praktyczne umiejętności w tworzeniu gier. Ostatnim etapem będą warsztaty specjalne dla wyselekcjonowanej grupy uczestników z gwiazdami polskiego gamedevu. Aby zgłosić się do programu wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań w formularzu rekrutacyjnym na stronie: https://startwgamedev.pl.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *