NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY 2021


Jak co roku przyznano ,,Nagrody Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury”. Poniżej prezentujemy sylwetki laureatów.


Andrzej KUŚNIERCZYK – kategoria „Literatura i historia”

Historyk kultury, dokumentalista, redaktor biuletynu „Korzenie”, animator działań społeczno-kulturalnych. W latach 1996 – 2009 związany był z Zakładem Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadził zajęcia z historii kultury Polski i Europy. W 2002 r. uzyskał doktorat za rozprawę „Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej na przykładzie Kamienicy Polskiej”. Od 2008 roku pracuje jako dokumentalista w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu historii kultury, a także biograficznych i tematycznych haseł słownikowych i encyklopedycznych. Jest współorganizatorem i wiceprezesem Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej oraz laureatem Nagrody im. Karola Miarki.

Waldemar CUDZIK – kategoria „Teatr i film”

Absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie (1990). Współpracował z Teatrem 38 w Krakowie. Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 1990-92 r. Z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie związany od 1993 r. Wyróżniony Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą rolę męską w sezonie 2018/2019 – rolę Merkina w spektaklu ,,Poniżej pasa” Richarda Dressera w reżyserii André Hübnera-Ochodlo. W roku 2020 świętował jubileusz 25-lecia pracy artystycznej.

Tomasz LUBASZKA – kategoria „Sztuki plastyczne i fotografia”

Artysta malarz. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu w klasie o profilu humanistycznym. Od 1980 do 1984 roku studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza) w Instytucie Wychowania Artystycznego. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego w 1985 roku. W latach 1984-1986 pracował w macierzystej uczelni jako stażysta-asystent. Autor ponad 50 wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród na konkursach w Bielsku Białej, Poznaniu, Katowicach, Tychach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Częstochowie.

DZIECIĘCY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY ,,KONTRA” –  kategoria „Muzyka i taniec” (nagrodę odebrała jego kierownik artystyczna Magdalena Kokot)

Zespół został powołany do życia w 2004 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej ,,AKORD”, które jest organizacją społeczną propagującą kulturę i edukację artystyczną wśród dzieci i młodzieży. Obecnie w Zespole tańczy ok. 120 dziewczynek w wieku od 5 do 19 lat. W ich edukację – nie tylko artystyczną – zaangażowani są instruktorzy oraz rodzice. Wspólna pasja, zaangażowanie, liczne spotkania i wyjazdy sprzyjają integracji grup oraz nawiązywaniu przyjaźni. Tancerki prezentują swoje umiejętności taneczne oraz wokalne na licznych imprezach w całej Polsce. Mają za sobą sporo sukcesów i wyróżnień, w tym występy dla TVP. Zespół angażuje się w działania charytatywne, organizując coroczne koncerty dla chorych dzieci.


Robert JASIAK – kategoria „Upowszechnianie i ochrona dóbr kultury”

Menadżer kultury, działacz społeczny. Pracę na rzecz kultury rozpoczął od działań niezależnych, co później znalazło swoją kontynuację w pracy zawodowej. W 2011 roku zaczął promować czytelnictwo projektem „Wspieraj Kulturę”. Wówczas narodził się pomysł zbiórki książek dla biblioteki i zorganizowania wydarzenia „Wspieraj Kulturę – książki na wagę złota”. Wtedy też powstała pierwsza strona internetowa, na której pojawiały się informacje na temat nowości wydawniczych. Projekt „Wspieraj Kulturę” jest realizowany od ponad 10 lat. W ciągu tych lat zdobył wielu przyjaciół i zaowocował współpracą z wieloma wydawnictwami i redakcjami. Obecnie marka „Wspieraj Kulturę” to już nie tylko promowanie literatury i czytelnictwa. To także upowszechnianie zamiłowania do muzyki i sztuki, realizowane nie tylko metodami konwencjonalnymi (spotkania, wydarzenia), ale również za pomocą mediów społecznościowych.

Corocznie podczas święta miasta nadawany jest również tytuł „Mecenasa Kultury”. To prestiżowe wyróżnienie – w formie statuetki autorstwa prof. Jerzego Sztuki – przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Częstochowy firmom bądź osobom prywatnym wspierającym finansowo lub rzeczowo  działania kulturalne i artystyczne w mieście.

Prezydent – na wniosek komisji opiniującej – przyznał tytuł ,,Mecenasa Kultury 2021”  firmie FUJIFILM Poland Sp. z o.o. – za duże zaangażowanie organizacyjne i finansowe w prestiżowe wydarzenie kulturalne w Częstochowie o znaczeniu międzynarodowym, przy jednoczesnej bezinteresowności i życzliwości ze strony donatora. Dwie pozostałe nominowane firmy – PRESS GLASS S.A. oraz ASTEN GROUP – zostały uhonorowane okolicznościowymi grawertonami. W imieniu FUJIFILM Poland Sp. z o.o. statuetkę odebrał Tomasz Taberski, Business Unit Manager Imaging Division. Z kolei firmę Asten Group Sp. z o.o. reprezentował jej prezes Asteniusz Myśliwiec.

na podst. informacji z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM

foto. UMCz

Dla laureatów zagrała Częstochowska Orkiestra Filharmoników pod batutą Adama Klocka

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *