Konkurs „Kartka okolicznościowa – 37. rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”


Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza uczniów od 15 roku życia, studentów i osoby dorosłe do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka okolicznościowa – 37. rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”. Konkurs trwa od 2 sierpnia do 20 września 2021 r.
Zgłoszona do konkursu praca powinna przedstawiać historię, miejsca, ludzi i wydarzenia związane ze strajkiem młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w dniach 3 – 16 grudnia 1984 r.
Prace plastyczne należy składać osobiście lub przesyłać w twardym opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem do 20 września br. na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „Konkurs – Kartka okolicznościowa”. W przypadku przesłania prac drogą pocztową nie obowiązuje data stempla pocztowego! Prace, które nie zostaną dostarczone przez pocztę do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie do godz. 15:00 dnia 20 września 2021 r. nie będą uwzględniane przez jury konkursowe.
Zdobywcom 3 pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody.
Praca laureata 1 miejsca zostanie wydrukowana i rozpowszechniona przez Pocztę Polską w formie kart pocztowych.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *