Malarski trójgłos


3 marca 2023 roku, w Galerii 4Arte, przy ul. 1 Maja 27 w Częstochowie, miał miejsce wernisaż wystawy, prezentującej dorobek twórczy trzech częstochowskich malarek, członkiń Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. Te wrażliwe i utalentowane artystki: prezes Stowarzyszenia Ewę Powroźnik, Marię Cieślak-Gurgul i Irenę Młynarczyk łączy nie tylko wspólna pasja do sztuki malarskiej, ale także szkolna ława i przyjaźń.

 

Poznały się i zaprzyjaźniły w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, co więcej, w tym samym roku zdały maturę. Później ich drogi edukacyjne poszły różnymi kierunkami, ale przyjaźń trwała. Od wielu lat swą artystyczną działalność kondensują w Stowarzyszeniu Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, rozwijając talent zgodnie z własną wizją i osobowością artystyczną. Każda bowiem wypracowała indywidualną manierę malarską i każda buduje osobistą twórczą historię.

Ewa Powroźnik po etapie realistycznego krajobrazu weszła w okres malarstwa abstrakcyjnego. Jej pejzaże konstruowane prostymi liniami i barwnymi pasmami zachęcają do wnikliwego wnikania w ich magiczną przestrzeń i perspektywę.  Maria Cieślak-Gurgul techniką nakładania farby szpachlą zapisuje na płótnach tajemnicze pejzaże, historyczną tkankę architektoniczną czy wreszcie bajkowe, fantastyczne motywy. Malarstwo Ireny Młynarczyk cechuje subtelność kolorystyczna. Artystka tworzy obrazy, w których udaje się jej zachować ulotność chwili. Jak podkreśla, duchowość plastyczną łączy z myślą filozoficzną, obdarzając każde swe dzieło cytatami, aforyzmami, sentencjami…

Wernisaż prowadził dziennikarz Tadeusz Piersiak. Spotkanie muzyczną oprawą ubarwił znany częstochowski artysta Jarosław Woszczyna.

 

 

Maria Cieślak-Gurgul
Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie w specjalności jubilerskiej. Jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego Częstochowskiej WSP (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Maluje od wielu lat, najchętniej stosując technikę olejną na płótnie. Sięga również po akryle, pastele i akwarele. Tematyką jej prac są najczęściej pejzaże, architektura, kwiaty, portrety, kompozycje figuralne. Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” w Opolu.
Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m. in. w Szwecji, Finlandii, Francji.
Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz na kilkudziesięciu zbiorowych.
W 2021 roku została odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Irena Młynarczyk
Arkana sztuki i warsztatu zdobywała kolejno: w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i WSP, obecnie Uniwersytet im. J. Długosza.
Autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (Szwecja, Czechy) wiele z prezentowanych prac znalazło swoje miejsce w domach prywatnych kolekcjonerów.
W dorobku twórczym ma także na swym koncie projekty okładek do powieści Andrzeja Kalinina, ilustracje do biuletynu ,,Bliżej Śląska” wydawanego przez Centrum Edukacji Regionalnej (działającego przy ZPiT ,,Śląsk”). Jest współtwórcą projektu pucharu z okazji 50-lecia ,,Śląska” oraz autorką obrazu, który stał się identyfikacją graficzną biblioteki w jubileuszowym roku 100-lecia Biblioteki Publicznej w Częstochowie oraz Roku Władysława Biegańskiego.
Piękno przyrody, przeżywane chwile, te małe codzienne i te wielkie , radość i smutek, są dla niej największą inspiracją. To artystka nieustannie poszukująca siebie w sobie i swojego miejsca we Wszechświecie…
Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy- Gracza w Częstochowie i Związku Polskich Artystów Plastyków „ Polska Sztuka Użytkowa” w Opolu.
Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym obu związków, bierze czynny udział w plenerach malarskich, w tym międzynarodowych, jak również w wystawach.
Za dokonania artystyczne i pracę na rzecz kultury otrzymała honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Ewa Maria Powroźnik
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Studiowała fizykę na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej (1979) oraz malarstwo na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza (2015) w Częstochowie.
Od 2011 roku jest prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza. Od 15 lat kieruje klubem malujących nauczycieli „Koloryt” przy oddziale ZNP w Częstochowie. Należy do Jurajskiego Fotoklubu, Grupy Artystycznej „Atina” oraz Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych „Złota Linia”. Od 2005 roku bierze czynny udział w wystawach zbiorowych organizowanych przez Zarząd CSP im. J. Dudy – Gracza, Regionalny Ośrodek Kultury , OPK „Gaude Mater”, Grupę Artystyczną „Atinę”, Międzynarodową Grupę Twórców „Złota Linia” i Klub „Koloryt”. Brała udział w plenerach artystycznych i wystawach organizowanych przez ISD Hutę Częstochowa (2013 – 2019). Uczestniczyła w prezentacji swoich prac w ramach projektu „Sztuka dla każdego” organizowanego przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie w latach 2017, 2018 i 2019. W wystawach konkursowych jej prace były nagradzane i wyróżniane – 2010, 2011, 2012 i 2013. W konkursach fotograficznych Jurajskiego Fotoklubu została „Fotografem 2019 i 2021 roku”, a w 2020 zajęła III miejsce. Prezentowała swoje prace w 140 wystawach zbiorowych i w 10 wystawach indywidualnych. Swoje prace chętnie przekazuje na aukcje charytatywne przez różne stowarzyszenia, fundacje, hospicja, szkoły itp.
Nagrodzona i wyróżniona m. in.:
2012 – Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w kategorii „Promocja i ochrona dóbr kultury”
2014 – Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego
2016 – „Anioł Dobroci” Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”
2017 – Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2017 – Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych
2017 – „Bene Meritus” Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Roku Jubileuszowym 2017/2018
2020 – Nagrodą Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2020 – Nagrodą im. Janiny Plucińskiej – Zembrzuskiej CSP im. J. Dudy – Gracza za całokształt pracy artystycznej.
2022 – Brązowym Medalem „Gloria Artis” za upowszechnianie kultury, dorobek społeczny, organizatorski i artystyczny.
Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *