LIST DO GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ. Centrum przesiadkowe w Koniecpolu lekiem na kłopoty komunikacyjne


Komunikacja stanowi bardzo ważną gałąź naszego życia. Warunkiem jej sprawnego realizowania są odpowiednie warunki. Spoiwem łączącym wszystkie wytyczne są nowoczesne i w pełni zaspokajające potrzeby mieszkańców centra komunikacyjne. Nowy dworzec PKP już częściowo pomógł rozwiązać problem.

 

Starostwo powiatowe w Częstochowie w ramach projektu pod nazwą: ”Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego”, podjęło decyzje o lokalizacji Centrów przesiadkowych w kilku gminach powiatu. Jedną z gmin jest gmina Koniecpol. Dla miasta i gminy Koniecpol jest to jedna z najważniejszych i najpotrzebniejszych inwestycji, która może w znaczący sposób poprawić życie mieszkańców. Może także przyczynić się do rozwoju tego obszaru.

Jak wiadomo dla lokalizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa Centrów Przesiadkowych ważna jest ich właściwa lokalizacja. W zamyśle miejsca takie maja integrować wszelkie możliwe, publiczne środki transportu w jednym miejscu. Warunek taki spełnia w Koniecpolu dworzec kolejowy mieszczący się przy ulicy o tej samej nazwie. Kręgosłupem komunikacyjnym dla Koniecpola w transporcie zbiorowym jest linia kolejowa Nr 61 Częstochowa – Kielce. W pobliżu Koniecpola znajdują się także dwie inne bardzo ważne dla nas linie kolejowe: Linia kolejowa Koniecpol – Kozłów, dająca nam bezpośrednie kolejowe połączenie z Krakowem oraz Centralna Magistral Kolejowa umożliwiająca połączenie z Warszawą. Bardzo ważny dla Koniecpola jest także transport drogowy. Przez teren gminy przebiegają dwie ważne drogi wojewódzkie: 786 relacji Częstochowa – Kielce, oraz 794 relacji Koniecpol – Kraków.

Wszystkie te argumenty powodują że teren miasta i gminy Koniecpol pełni ważną rolę nie tylko w transporcie lokalnym ,ale także tranzytowym. Po otwarciu w latach 70-tych XX wieku Linii CMK oraz linii kolejowej Koniecpol – Kozłów, stacja w Koniecpolu stała się stacją węzłową i ważnym punktem przesiadkowym na trasach: północ – południe i wschód – zachód. W obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy z dworca kolejowego w Koniecpolu możemy bezpośrednio podróżować do kilku ważnych polskich ośrodków: Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska i Gdyni, Lublina Szczecina czy Świnoujścia. Warto aby władze samorządowe podjęły starania o to aby chociaż jeden z pociągów spółki PKP Intercity przejeżdżający prze Koniecpol w kierunku Warszawy, zatrzymywał się w Koniecpolu. Dodajmy że przez Koniecpol kursuje kilka par pociągów spółki POLREGIO relacji Częstochowa – Włoszczowa – Kielce. Pociągi te mają w swym rozkładzie przystanek na bardzo ważnej stacji węzłowej – Włoszczowa Północ, co dla Koniecpolan stwarza dodatkowe możliwości komunikacyjne w relacjach z dużymi aglomeracjami. Koniecpol posiada także siatkę połączeń busowych i autobusowych łączących nasze miasto ze stolica powiatu Częstochową. Kursy realizuje prywatny przewoźnik.

Przez nasz teren kursuje także komunikacja powiatu częstochowskiego łącząca Koniecpol z ościennymi gminami powiatu częstochowskiego : Lelowem, Przyrowem oraz Dąbrową Zieloną. Gmina Koniecpol posiada także od niedawna własną wewnątrz gminną komunikację. Należy także napomnieć o autobusach dowożących w roku szkolnym dzieci i młodzież do szkół. Aby wszystkie wymienione rodzaje komunikacji mogły prawidłowo funkcjonować należy stworzyć Centrum Przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Gdzie każdy pasażer w jednym miejscu będzie mógł na terenie Koniecpola przesiąść się na inny, wybrany przez siebie środek komunikacji na dowolną trasę. W naszej gminie ten warunek niezbędny dla sprawnego funkcjonowania węzła przesiadkowego spełnia dworzec PKP, zlokalizowany przy ulicy Kolejowej. W Koniecpolu obecnie oprócz dworca przy Kolejowej mamy także dwa inne przystanki zlokalizowane przy linii Częstochowa – Kielce: Koniecpol Magdasz oraz Koniecpol Centrum. Jednak ich głównym zadaniem jest obsługa lokalnego ruchu pasażerskiego w relacji z Częstochową oraz Kielcami. Tylko dworzec przy ulicy Kolejowej jest w stanie odprawiać pociągi pośpieszne i dalekobieżne spółki PKP Intercity. Tylko na tym dworcu jest peron, który to umożliwia.

Na dworcach Koniecpol Centrum oraz Magdasz takiej możliwości nie ma, gdyż perony są za krótkie. Inny argument przemawiający za dworcem na Kolejowej jest zabytkowy budynek. Który po odpowiedniej adaptacji i zagospodarowaniu otoczenia dworca mógłby stać się wizytówką gminy. Obecni budynek stoi pusty należałoby rozważyć w jaki sposób go sensownie zagospodarować. Nie tak dawno kolej wyremontowała dworzec: wypiaskowano zabytkowe, ceglane fasady budynku dworcowego, wymieniono dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. Wyremontowano i oddano pasażerom do użytku dwuczłonową poczekalnie. Na tym jednak koniec. Należy rozważyć co dalej z budynkiem dworca przy ulicy Kolejowej. Czy ma on być dalej we władaniu kolei a może obiekt powinna przejąć gmina i urządzić go na nowo. Na pewno aby uatrakcyjnić Centrum należy zabytkowy budynek zaadaptować do nowej roli. Przede wszystkim należy pomyśleć o zamontowaniu ogrzewania zimą i klimatyzacji latem. Trzeba pomyśleć także o instalacji automatów biletowych na pociągi spółek: PKP Intercity oraz POLREGIO. Do adaptacji są też pomieszczenia po dawnych kasach biletowych na przykład jako mały lokal gastronomiczny czy salonik prasowy. Można także pomyśleć o uruchomieniu na dworcu fili lokalnej biblioteki w tym czytelni z dostępem do internetu tak aby pasażerowie mogli mile spędzić czas w oczekiwaniu na: pociąg busik czy autobus.

Pomyśleć także należy o otwarciu dla pasażerów toalety, na dolnej kondygnacji dworca obok poczekalni jest na to miejsce. Kolej oddając poczekalnie pominęła ten fakt. Pozostaje tez pytanie co z okolicą dworca PKP przy Kolejowej? Władze Kolei w ciągu kilku ostatnich lat czyniły pewne inwestycje w infrastrukturę kolejową jednak w wielu wypadkach okazały się one nie wystarczające dla właściwej obsługi podróżnych. Wyremontowano peron drugi koniecpolskiego dworca oraz kładkę łączącą ulice Kolejową z dworcem i ulicą Słowik. Niesmak jednak pozostał gdyż równocześnie zlikwidowano poziome przejście biegnące wprost z budynku dworca na peron drugi. Kilka lat później kolej odtworzyła poziome przejście jednak w znacznym oddaleniu od samego budynku. Podobne przejścia vis a vis budynku dworcowego prowadzą na perony: we Włoszczowie, Juliance czy Turowie. Tam tego rodzaju przejścia nikomu nie przeszkadzały, w Koniecpolu już tak. Władze kolei zapomniały także o remoncie obskórnego peronu pierwszego, który szpeci wizerunek odremontowanego dworca, a przecież po ewentualnym remoncie ruch pociągów lokalnych z Częstochowy do Kielc mógłby się odbywać z wykorzystaniem tego właśnie peronu. Podczas ostatniego remontu dworca, który miał miejsce kilka lat temu PKP zamontował kilka barierek dla rowerów obok kolejowej kładki oraz prę miejsc parkingowych. Naszym zdaniem zabiegi te są nie wystarczające. Dla rowerzystów należy zainstalować profesjonalne stojaki z zadaszeniem chroniącym rowery przed deszczem i śniegiem w liczbie kilkudziesięciu.

Podobnie ma się rzecz z miejscami postojowymi dla samochodów. Kolei oddała do użytku kilka miejsc a zapotrzebowanie dla prawidłowego funkcjonowania centrum powinno zamknąć się w granicach kilkudziesięciu. Założenia są jak najbardziej realne, gdyż przy samym budynku dworca mamy nie wykorzystane zarośnięte tereny które z powodzeniem można wykorzystać na parkingi dla aut i stojaki dla rowerów. Inna kwestie stanowi sama ulica Kolejowa. Ulica ta kilka lat temu również przeszła remont na całej swej długości: położono nowa nawierzchnie asfaltową, nowy chodni oraz zainstalowano uliczne oświetlenie. Jednak poprawiając komfort pieszym oraz kierowcom zapomniano o rowerzystach. Należy w ciągu ulicy Kolejowej wytyczyć profesjonalną ścieżkę rowerową jest na to miejsce po stronie przeciwległej do chodnika, tymczasowo natomiast można przedzielić na pół chodnik i za pomocą oznakowania poziomego przeznaczyć jego część jako ścieżkę rowerową. Przed dworcem od strony ulicy Kolejowej zlokalizowano zatokę autobusową, która może z powodzeniem obsługiwać przyjazdy i odjazdy busów czy autobusów z potencjalnego Centrum przesiadkowego. W Koniecpolu od początku obecnego roku jeden z kursów lokalnej gminnej komunikacji w relacji: Teresów – Radoszewnica przebiega przez dworzec PKP przy ulicy Kolejowej. Jednak kurs ten nie w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności ich do tego obiektu.

Rozwiązaniem tego problemu może być utworzenie dodatkowej linii tzw „dworcówki”. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonowało we Włoszczowie. Jedna linia łącząca: Rynek – Słowik – Osiedle – Dworzec PKP, skomunikowana z pociągami, które odjeżdżają z koniecpolskiego dworca. Autobus czy bus zabiera pasażerów z wyznaczonego terenu i dowozi ich na mający przyjechać pociąg. Następnie ten sam bus czeka na pasażerów. Którzy tym samym pociągiem przyjeżdżają do Koniecpola i rozwozi ich na wcześniej opisanej już trasie. Oczywiście kurs taki należy skomunikować z pozostałymi liniami gminnymi tak, aby z dworca można było się dostać w sposób nie skrępowany na teren miasta Koniecpola jaki sołectw. Podobne rozwiązanie stosuje obecnie prywatny przewoźnik realizujący kursy na trasie: Koniecpol – Częstochowa. Kursy z Koniecpola są skomunikowane w miejscowości Św Anna z kursami z Przyrowa i Dąbrowy Zielonej, jadące w kierunku Częstochowy. Ciekawym rozwiązaniem byłoby także zamontowanie na dworcu elektronicznej tablicy z odjazdami: pociągów, busów zarówno prywatnych jaki powiatowych oraz autobusów. Również ważna a dotychczas niezałatwiona kwestią jest wytyczenie pasażu, kładki lub przejścia drogowego, który połączy ze sobą ulice Różaną i Kolejową. Przed wojna cały omawiany ciąg stanowił jedną. Zwartą trasę. Po uruchomieniu zakładów KZPP, w miejscu tym powstała kładka, która łączyła Chrząstów oraz nowo powstałe Osiedle Robotnicze z dworcem. Kładkę w latach 70- tych XX wieku zlikwidowano. Władze Koniecpola nie podejmowały tematu, gdyż twierdziły iż obecność na terenach po KZPP komornika uniemożliwi jakiekolwiek działanie. Jednak od blisko dwóch lat tereny po dawnych KZPP mają nowego właściciela a temat dalej pozostał nie ruszony.

Reasumując budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego stanowi dla Koniecpola ogromną szanse rozwojową. Podróżni mając możliwość swobodnego, nieskrępowanego korzystania ze wszystkich możliwych środków komunikacji skupionych w jednym miejscu będą częściej odwiedzać nasze miasto. Koniecpol będzie nie tylko celem przesiadek ale także celem spotkań towarzyskich, kulturalnych czy handlowych. Wiele osób widząc dobre skomunikowanie rozważy także osiedlenie się na terenie naszej gminy mając łatwość w dostaniu się z jej terenu do większych ośrodków aglomeracyjnych. Wzrośnie także prestiż i ranga Koniecpola jako ważnego punktu przesiadkowego dla okolicznych gmin z pogranicza trzech województw: śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Jednakże aby koncepcja ta sprawdziła się w pełni potrzebne są pewne inwestycje a także załatwienie pewnych wyżej opisanych kwestii infrastrukturalnych. Czy tak się stanie i czy Koniecpol dzięki mającemu powstać Centrum Przesiadkowemu w kroczy na nową ścieżkę rozwojową, czas pokaże.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *