Konkurs „ARiMR i KGW: Razem Wspieramy Wiejską Kreatywność ” rozstrzygnięty!


Zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs „ARiMR i KGW: Razem Wspieramy Wiejską Kreatywność” pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego został podsumowany.

Obecny na dzisiejszej uroczystej gali konkursowej Wiceminister  Szymon Giżyński podziękował ,,za wszystko, co Panie czynią, dla uformowania z tradycji polskiej wsi – najważniejszej i najżywotniejszej tkanki polskiej, narodowej kultury”, za pielęgnowanie polskich tradycji ,,począwszy od pięknych, odświętnych strojów i smakowitości suto zastawionego stołu, aż po pamięć o rodzinnych zwyczajach i wspólnotowych, wiejskich obrzędach” oraz za pełnienie ważnej roli ,,w życiu swoich parafii, stając, dzielnie i w wielkiej powadze, na straży wartości dla naszego narodu: najświętszych i najważniejszych“.
Konkurs polegał na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej. Drugiego października jury konkursowe wybrało najlepsze filmy, których autorzy zostali uhonorowani nagrodami i upominkami.
Konkurs był adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich i miał na celu spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocję wsparcia dla KGW z budżetu państwa, efektów udzielanej pomocy finansowej i zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW. Prace można było zgłaszać do 31 września.
W ciągu niespełna trzech tygodni zgłoszonych zostało 17 prac filmowych wykonanych w różnych technikach. Przysłano min. filmy impresyjne i kolażowe łączące zdjęcia z krótkimi filmami i tekstem. W filmach można było usłyszeć regionalne pieśni i tańce oraz zobaczyć piękne, tradycyjne stroje ludowe. Panie z kół gospodyń wiejskich opowiadały barwnie i rzeczowo o swoich przedsięwzięciach.
We wszystkich pracach konkursowych podkreślano wsparcie ARiMR i znaczenie, jakie ma ono dla życia lokalnych społeczności wiejskich.
Jury, po trudnych naradach, zdecydowało o nagrodach:
I miejsce – KGW w Gruszewni
Zwycięskie Koło otrzymało nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca w postaci nagrody rzeczowej.
II miejsce – KGW „Czerwona Jarzębina” w Kamesznicy
Zwycięskie Koło otrzymało nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca w postaci nagrody rzeczowej.
III miejsce – KGW Frelki w Lubszy
Zwycięskie Koło otrzymało nagrodę rzeczową za zajęcie III miejsca w postaci nagrody rzeczowej.
Komisja przyznała wyróżnienia:
KGW w Skarżycach „Szlachta Skarżycka”
KGW Dębowiec
KGW WITÓW „Witowianki”
Wyróżnione koła otrzymały nagrody rzeczowe.
Ponadto pozostałe Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały upominki.
Gratulujemy laureatom konkursu, wszystkim uczestnikom dziękujemy za czas i energię poświęcone pracy nad filmami.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *