Konferencja w ŚODR poświęcona rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa


W czwartek (28 września) w siedzibie Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Częstochowie miała miejsce Konferencja regionalna w ramach konsultacji publicznych zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Była to XIV edycja tego wydarzenia. Projekt obejmował działalność na terenie całego województwa śląskiego.

Jako pierwszy głos zabrał Marek Dziubek, dyrektor ŚODR w Częstochowie, który przywitał zgromadzonych gości. Zaliczani do nich byli przedstawiciele instytucji rolniczych, w tym ARiMR i KOWR, parlamentu Rzeczypospolitej Polski – m.in. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński , a także Wicewojewoda Śląski, Robert Magdziarz.

Później wypowiedział się Robert Magdziarz. Przytoczył genezę współpracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z ŚODR w kwestii tematu, zawartego w nazwie spotkania. – Przez wiele tygodni mocno współpracowaliśmy, aby ten projekt został wypracowany, wspólnie. Nie ukrywam, że bez współpracy ze specjalistami tutejszego ośrodka byłoby to niemożliwe. To dokument źródłowy dla Ministerstwa (Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przyp. red.), aby ustalać i planować strategię z zakresu rolnictwa czy rybołówstwa – mówił wicewojewoda śląski.

Potem o zabranie głosu poproszono Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Szymona Giżyńska. Poseł na Sejm RP wygłosił swój referat pt. „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, polską racją stanu”. Podkreślił przy tym, iż to stwierdzenie jest fundamentalne, a jednocześnie „bardzo mocne i niezwykle zobowiązujące”.

Wykłady wygłaszali również Oskar Juchnik, Koordynator FADN w ŚODR w Częstochowie, Magdalena Maciejewska, Radca w Departamencie Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Paweł Ściański, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w MRiRW.

Redakcja

Foto. Norbert Giżyński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *