Kolejny rok inwestycji w Gminie Koziegłowy


Radni Gminy i Miasta Koziegłowy jednogłośnie uchwalili 28 grudnia budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok.

 

Łączna kwota dochodów budżetu GiM Koziegłowy na 2024 rok ustalona została w wysokości 110 032 719,91 zł, w tym:

– dochody bieżące, w wysokości 77 519 928,01 zł (45 011,01 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),

– dochody majątkowe w wysokości 32 512 791,90 zł (w tym 12 632 561,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Łączna kwota wydatków budżetu GiM Koziegłowy w 2024 r. wyniesie 116 874 389,91 zł, z czego:

Wydatki bieżące na kwotę 70 685 172,43 zł:

–  wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 54 131 590,12 zł

– dotacje na zadania bieżące 6 049 760,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 482 785,00 zł

– wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosą 121 037,31 zł

– wydatki na obsługę długu publicznego to 900 000,00 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne opiewają na kwotę aż 46 189 217,48 zł, co stanowi prawie 46 procent budżetu. To rekordowy procent wydatków inwestycyjnych w Gminie i Mieście Koziegłowy.

Deficyt budżetu w roku 2024 wyniesie 6 841 670,00 zł, a jego pokrycie sfinansowane zostanie kredytem bankowym.

– Jestem przekonany, że uda nam się wspólnie zrealizować zakładane cele budżetu, ambitnego, ale i odpowiedzialnego. Przedstawiony projekt budżetu realizowanego w trudnym czasie jest aktywny i rozwojowy. Zapewnia realizację zadań własnych gminy, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Budżet nie jest zamknięty. W przypadku konieczności czy pojawienia się nowych źródeł finansowania, o które będziemy usilnie zabiegać, jak robiliśmy to dotychczas, budżet może się zmieniać. W trakcie jego realizacji będziemy reagować na potrzeby i zmiany wynikające z nowych możliwości – mówi Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.

Lista inwestycji poniżej:

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *