FINAŁ TERMOMODERNIZACJI W SZKOLE PRZY KASZTANOWEJ


Szkoła Podstawowa nr 36 to kolejna placówka, w której zakończono prace w ramach miejskiego zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Inwestycja kosztowała blisko 3,4 mln zł.Zakres wykonanych robót obejmował: modernizację ścian i stropów zewnętrznych, modernizację wentylacji grawitacyjnej i systemu grzewczego, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, wymianę parapetów, montaż rynien i rur spustowych, wymianę opaski wokół budynku.

Wykonano też pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach fundamentowych i piwnicznych, dokonano wymiany nawierzchni placu za szkołą, dojść i chodników oraz istniejących studzienek rewizyjnych. Ponadto zamontowano wpusty deszczowe, piłkochwyty przy boisku, wyremontowano schody terenowe i daszki nad wejściami do budynku. Pomalowano korytarze, zmodernizowano też schody terenowe i wymieniono parapety wewnętrzne.

Realizatorem prac była częstochowska firma LOMA, a Inżynierem Kontraktu – WZIR Sp. z o.o. – również z Częstochowy.

Łączna wartość inwestycji to 3 mln 383 tys. zł, z czego 1 mln 809,5 tys. zł – to środki zewnętrzne. Dofinansowanie unijne projektu miasto uzyskało w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

Na podstawie informacji i zdjęć z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *