Bal Seniora z Wigorem


Członkowie nowopowstałego Stowarzyszenia Seniorów „Wigor” Gminy Poraj i zaproszeni goście spotkali się w sobotę 19 listopada, w remizie OSP w Żarkach-Letnisku, by tanecznie i kulinarnie celebrować Dzień Seniora.

 

Spotkania seniorów z tej szczególnej okazji odbywały się od 18 lat. Były organizowane przez Klub „Czarka” w Żarkach-Letnisku. W tym roku, po raz pierwszy organizatorem było Stowarzyszenie Seniorów „Wigor” Gminy Poraj, które powstało przed paroma miesiącami i ma za zadanie aktywizację środowiska seniorów Gminy Poraj.

Uroczystość  była również okazją do świętowania 80. urodzin członków Stowarzyszenia: Wiesława Skóry i Jadwigi Skowron. Z życzeniami i prezentami do jubilatów przybyli m.in.: wójt Katarzyna Kaźmierczak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klimek, radny Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. J.Gniatkowskiego w Poraju Magdalena Ryziuk – Wilk i z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego Spraw Społecznych Andrzej Kozłowski. Emeryci pokazali, że świetnie potrafią się bawić i miło spędzać czas na integracji.

Fot. UG Poraj

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *