Edmund Golis, Dyrektor CTWIONS UJD w Częstochowie: „Współpraca uczelni z przedsiębiorcami bardzo mocno się rozwinęła”


6 grudnia w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie już po raz czwarty odbyła się konferencja „Naukowcy dla Przedsiębiorców”. O całym przedsięwzięciu rozmawiamy z Edmundem Golisem, Dyrektorem Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD, głównego organizatora wydarzenia.

Za nami spotkanie o nazwie „Naukowcy dla Przedsiębiorców”. W tym roku hasłem konferencji było: „Infrastruktura Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w ofercie usług B+R dla Przedsiębiorców”. Proszę przytoczyć ideę całego przedsięwzięcia.

– Powstało ono kilka lat temu. Cała koncepcja polegała na tym, żeby przekonać przedsiębiorców do współpracy z naszym Uniwersytetem. Chcieliśmy do nas, na uczelnię, ściągnąć otoczenie społeczno-gospodarcze i zainteresować je tym, co mamy w ofercie. Taki był początkowy zamysł. Organizowaliśmy tematyczne spotkania dla nauk medycznych, sportu czy w kwestii ochrony środowiska. To niedawno minione natomiast dotyczyło infrastruktury, czyli przedstawienia tego, jakie propozycje w ofercie sprzętowej, laboratoryjnej, rodzajów badań mamy dla gospodarczego otoczenia, przedsiębiorców.

Z jakich więc branż gospodarczych były więc prezentowane wykłady przez przedsiębiorców w czasie konferencji w dniu 6 grudnia?

– Ściśle branż nie zdefiniowaliśmy. Dominowała natomiast branża spożywcza, zwłaszcza w tej części oficjalnej wydarzenia. Było mówione o żywności funkcjonalnej, badaniach żywności prozdrowotnej. Sporo czasu poświęcono również branży ochrony środowiska, np. w sprawach remediacji gleb czy – ujmijmy to – przywracaniem jakiegoś zdegradowanego środowiska do normalnego użytkowania; naturalnej użytkowej postaci. Ponadto po raz pierwszy gościliśmy firmę z branży browarniczej, która również chce z nami nawiązać współpracę w tematyce produkcji żywności.

Czyli, jak dobrze rozumiem, to ostatnie spotkanie zostało zorganizowane m.in. po to, aby przekazać Polakom, częstochowianom, jak po prostu zdrowo się odżywiać, prawda?

– Zgadza się. Przede wszystkim promujemy zdrowie. Jako uczelnia posiadamy wydział lekarski, w tym kierunki, związane z tematyką zdrowia, jak i żywności, jej produkcją. Te dwa aspekty zatem się wiążą. I jak najbardziej chcieliśmy to przekazać otoczeniu społeczno-gospodarczemu, częstochowianom.

Czy w przyszłości – bo jak wiadomo to nie pierwsze, organizowane przez Państwa, tego rodzaju spotkanie – planujecie przeprowadzić kolejne?

– 6 grudnia br. spotkanie odnośnie współpracy naukowców z przedsiębiorcami odbywało się po raz czwarty w naszej uczelni. W międzyczasie mieliśmy małą przerwę w organizacji tych wydarzeń ze względu na pandemię koronawirusa. Natomiast jak najbardziej będziemy kontynuować ten cykl. Mamy nowe pomysły. W ostatnim roku współpraca uczelni z przedsiębiorcami bardzo mocno się rozwinęła. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. O to właśnie chodzi, aby misja związana z przekazywaniem nauki, wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego była realizowana przez Uniwersytet Jana Długosza.

Czy powoli rodzi się już zarys albo wstępna tematyka następnych tego typu spotkań?

– Szczerze mówiąc jeszcze nie mamy dokładnie to sprecyzowane. Czas pokaże. Musimy też konkretnie przeanalizować to, co przedsiębiorcy, których zaprosiliśmy na spotkanie 6 grudnia, od nas oczekują. Jednakże na pewno będziemy kontynuować badania, dotyczące ochrony środowiska. Będzie także koncentrować się na rozwoju tematyki żywności funkcjonalnej, prozdrowotnej. W tym też kierunku chcemy dalej iść.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

– Dziękuję również.

Rozmawiał: Norbert Giżyński

Foto. Norbert Giżyński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *