Dom Księcia już w prywatnych rękach. Kupiono go za 5 000 100 zł


Po trzech przetargach zakończonych negatywnymi wynikami  ,,Dom Księcia”, przy ul. Wolności w Częstochowie  został sprzedany w drodze rokowań 15 września tego roku. Akt notarialny sprzedaży kamienicy został zawarty 7 grudnia br., a cena ostatecznie została wpłacona przez nabywcę jednorazowo, w całości. W tym samym dniu nastąpiło wydanie Domu Księcia na rzecz nabywcy.

 

Warunki opisane w ogłoszeniu określały termin zawarcia umowy notarialnej z przeniesieniem własności nieruchomości do 15 grudnia 2023 r. Płatność ceny mogła nastąpić jednorazowo lub w dwóch ratach (I rata płatna przed zawarciem aktu notarialnego, II – do 30 września 2024 r.). Cena wywoławcza wynosiła 5 mln zł. Złożona oferta spełniała warunki rokowań, była to suma 5 000 100 zł, płatna w ratach.

Akt notarialny sprzedaży kamienicy został zawarty 7 grudnia br., a cena ostatecznie została wpłacona przez nabywcę jednorazowo, w całości. W tym samym dniu nastąpiło wydanie Domu Księcia na rzecz nabywcy.

DOM KSIĘCIA położony jest blisko ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego. Budynek stoi na działce pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Całkowita powierzchnia użytkowa Domu Księcia wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura – 55 242 m3. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy” budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej i wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.

 

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *