DZIEŃ Z NAWA NA UJD W CZĘSTOCHOWIE


12 grudnia br. przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) wraz pracownikami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD zorganizowali w UJD spotkanie informacyjno-promocyjne skierowane do pracowników, doktorantów i studentów częstochowskich uczelni, celem promocji oferty programowej NAWA. W programie wydarzenia znalazły się prezentacje:

Biura Komunikacji i Promocji NAWA

Biura Programów dla Naukowców i Instytucji NAWA

Biura Programów Języka Polskiego NAWA

Biura Programów dla Studentów NAWA

Ministerstwa Edukacji i Nauki

Uczestnikami spotkania z ramienia NAWA i MEiN, którzy w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedzieli o możliwościach pozyskania grantów, byli:

Dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki

Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji, Małgorzata Feusette-Czyżewska

Agata Kręt i Andrzej Szachewicz, Biuro Programów dla Naukowców i Instytucji

Zofia Ślęzakowska, Biuro Programów dla Studentów

Adam Brańko, Biuro Programów Języka Polskiego

Anna Awdiejewa, MEiN

W Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie realizujemy projekty ze wszystkich obszarów funkcjonowania Agencji. Z tego względu, do wystąpień zaprosiliśmy stypendystów i koordynatorów różnych programów skierowanych do naukowców, studentów i instytucji, jak również promujących inicjatywy zw. z upowszechnianiem wiedzy o języku i kulturze polskiej:

Wprowadzenie do projektów NAWA w UJD: mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Bekker NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera: dr Dominik Szczęśniak, prof. UJD, Katedra Fizyki Teoretycznej

Wspólne projekty badawcze: prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, Kierownik Katedry Zjawisk Fotoindukowanych

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej: (1) mgr Mateusz Pawełczyk, Katedra Malarstwa, (2) dr inż. Karolina Grabowska, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych

SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia: dr inż. Karolina Grabowska, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich: mgr Maksym Cheremisin, Szkoła Doktorska UJD

Promocja Języka Polskiego: dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD, Dziekan Wydziału Humanistycznego

opr. Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

ŹRÓDŁO UJD

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *