Dom dla dzieci


Reasumując miejskie dokonania w ubiegłym roku, można stwierdzić, że jego ostatni kwartał był szczególnie ukierunkowany na pomoc społeczną. Miasto wybudowało ogrzewalnię dla bezdomnych (otwarcie 22. listopada), nową stołówkę dla Fundacji Chrześcijańskiej “Adullam” (15. grudnia), stworzyło podwaliny pod pierwszy Rodzinny Dom Dziecka (20 grudnia) i wreszcie, deklaracja z 28. grudnia, o utworzeniu na Rakowie Domu Miłosierdzia

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Kolorowej 82 w Częstochowie uroczyście otworzono 20. grudnia 2005 roku. Wstęgę przecięli: prezydent Tadeusz Wrona i 10-letni Piotrek, pierwszy lokator. Palcówkę poświęcił i pobłogosławił abp metropolita częstochowski, Stanisław Nowak.
Dom poprowadzą państwo Daniela i Stanisław Domańscy, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawili propozycję prowadzenia RDD oraz wyrazili zgodę na użyczenie swojej posesji i domu dla powstającej placówki. Państwo Domańscy posiadają doświadczenie pedagogiczne. Przez wiele lat pracowali w ośrodku resocjalizacyjnym, oboje są nauczycielami dyplomowanymi. Ponadto ukończyli kurs w Miejskim Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym w Częstochowie kwalifikujący do prowadzenia placówki rodzinnej. Na rozruch domu miasto przeznaczyło w ubiegłym roku 33 tys. 680 zł (kwota zawiera również utrzymanie wychowanków i wynagrodzenie dyrektora, którym jest Daniela Domańska). Zamieszka w nim sześcioro dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Przepisy w zakresie pomocy społecznej i funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim praktyka wykazują, że Rodzinne Domy Dziecka są formą najbardziej poszukiwaną, dającą największe szanse stworzenia prawidłowych warunków dla rozwoju i wychowania dziecka pozbawionego opieki ze strony rodziców biologicznych. Dobrze więc, że rozpoczęto konkretne kroki, by takie domy zaczęły wreszcie powstawać.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *