Centrum Onkologii w Częstochowie


21. grudnia 2005 roku otwarto i poświęcono Zakład Radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

Pierwsze głosy dotyczące powstania Centrum Onkologicznego w naszym mieście pojawiły się 1997 roku. Było to jedno ze strategicznych zadań nowego województwa śląskiego. W październiku 2001 roku wmurowano kamień węgielny, a w grudniu 2004 zakończono budowę. Placówkę wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt za kwotę 15 mln złotych, tj. w symulator przydatny w leczeniu paliatywnym, tomograf komputerowy oraz akcelerator do naświetlań. Ich zakup był możliwy dzięki dotacjom z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego. – Na razie uruchamiamy jedną linię terapeutyczną, w niedalekiej przyszłości zamierzamy uruchomić drugą, na początku 2006 roku będziemy wnioskować do Ministerstwa o zgodę na sfinansowanie drugiego akceleratora, mamy nadzieję, że zakończy się to sukcesem – mówi Henryk Kromołowski, dyrektor szpitala.
Nowo otwarte Centrum dołącza do grupy 15 elitarnych ośrodków onkologicznych w naszym kraju. Na razie potrzebne są dwa miesiące na konfigurację sprzętu. Ale już od marca prawie 1000 chorych będzie korzystać z opieki placówki. – Wszyscy pacjenci chorzy na chorobę nowotworową zostaną poddani leczeniu na miejscu, bez konieczności uciążliwych dojazdów do Katowic czy Gliwic – zapewnia H. Kromołowski.
Powstanie placówki w naszym mieście było koniecznością nie tylko ze względu na kosztowne i męczące dojazdy, ale przede wszystkim z uwagi na dużą zachorowalność na nowotwory w naszym regionie. – Co roku na raka zapada tu blisko 600 osób. W samej Częstochowie na 100 tys. mieszkańców wykrywa się aż 220 przypadków nowotworów rocznie. Te liczby są znacznie wyższe, niż wynosi średnia krajowa – mówi H. Kromołowski. Jakie są przyczyny tego zatrważającego zjawiska? – Na pewno decydującą rolę odgrywają tu czynniki genetyczne, nieodpowiedni tryb życia, odżywiania czy też zanieczyszczenie środowiska – wyjaśnia dyrektor szpitala.

Całościowy koszt inwestycji to 29,5 mln złotych. Budynek Centrum Onkologicznego ma powierzchnię 2320 m2, a jego kubatura wynosi 10250m3. Na oddziale będzie pracować 4 radioterapeutów, 2 lekarzy radiologów, 2 fizyków medycznych, 8 techników radiologii oraz 2 pielęgniarki.

ANNA WOJTYSIAK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *