Zawody strażackie w Gminie Mykanów


2 lipca b.r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Czarnym Lesie odbyły się, zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn w tym: 10 w kategorii drużyny męskie „grupa A”(w tym 2-wie z Rybnej), 1-na w kategorii drużyny damskie ”grupa C” oraz 2-wie drużyny poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina i Rybnej.

Warunki pogodowe w momencie rozpoczęcia zawodów ustabilizowały się, toteż zawody mogliśmy przeprowadzić wśród sporej rzeszy kibiców i publiczności. Także warunki startu były w miarę bezpieczne dla zawodników. Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza.
W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Starosta Częstochowski – Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Smela, Wójt Gminy Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń, Komendant Gminy OSP Janusz Woźniak, Radni Gminy Mykanów: Jarosław Migoń, Jacek Sówka, Piotr Gonera, Wojciech Młynek.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był mł. bryg. Bogumił Krawczyk. Spikerem zawodów przekazującym wszelkie informacje z zawodów był Mariusz Merc Kierownik RSOiZK. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi. Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy dla zwycięzców, drużyn ufundowane zostały przez Wójta Gminy Mykanów Dariusza Pomadę.
Klasyfikacja generalna zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego przedstawiała się następująco:
w kategorii drużyny męskie (mężczyźni grupa A) :
I miejsce – OSP RYBNA II
II miejsce – OSP RYBNA I
III miejsce – OSP RADOSTKÓW
w kategorii drużyny kobiece (grupa C) :
I miejsce – OSP MYKANÓW
MDP ze Starego Kocina i Rybnej startowały poza konkurencją na torach w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym dla seniorów bez pokonywania przeszkód, na sucho bez użycia wody i motopompy.
Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Czarnym Lesie oraz klub sportowy „PŁOMIEŃ Czarny Las. Tory do sztafety pożarniczej oraz ćwiczenia bojowego przygotowała OSP Rybna. Nad prawidłowym przygotowaniem boiska i torów do ćwiczeń czuwali członkowie Prezydium ZOG ZOSP RP. Pierwszą pomoc medyczną na zawodach zabezpieczała OSP Kuźnica Kiedrzyńska.
Dlatego też, szczególne podziękowania składamy wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu zawodów.
Od kilku lat w zawodach biorą udział drużyny MDP (Rybna, Stary Kocin), co świadczy, że wskazane OSP dbają o zasoby kadrowe dla drużyn, które będą startowały w przyszłości. Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące, trzeba przyznać, iż poziom sportowy, wyniki osiągane przez poszczególne drużyny OSP, były zróżnicowane. W tym miejscu nie można pominąć wyniku, jaki uzyskała OSP Rybna II w ćwiczeniu bojowym, w którym wyśrubowała czas na 32 sekundy. Z takim wynikiem spokojnie można wygrać zawody wojewódzkie, przy przebiegnięciu sztafety pożarniczej w granicach 60 sekund, co jest w zasięgu tej drużyny. Mam nadzieję, że zrobią wszystko, aby powtórzyć ten wynik w zawodach wyższego szczebla. Potencjał na pewno jest, dwie drużyny w grupie „A” i dwa pierwsze miejsca. Oby się udało. Pragnę podziękować wszystkim drużynom z poszczególnych OSP, zawodniczkom i zawodnikom, którzy wzięli udział w zawodach, kierownikom drużyn przygotowujących drużyny do startu. Na szczególne podziękowania na pewno zasłużyła publiczność, kibice, którzy w dość licznej grupie zagrzewali uczestników zawodów do walki o jak najlepszy wynik. Na ten stan na pewno miała wpływ pogoda, która od momentu rozpoczęcia zawodów diametralnie zmieniła się na lepsze.
W zawodach na szczeblu powiatowym, we wrześniu, gminę Mykanów będą reprezentowały: w grupie „A” mężczyźni- OSP Rybna, w grupie „C” kobiety – OSP Mykanów, którym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *