Gwarancyjne roboty na A1 w Konopiskach


GDDKiA wzywa do naprawy

12 lipca miała rozpocząć się realizacja prac naprawczych nawierzchni betonowej autostrady A1 na jezdni w kierunku północnym, w Konopiskach, na terenie pow. częstochowskiego. Z uwagi na prognozowane upały wprowadzenie zmian w organizacji ruchu oraz rozpoczęcie prac naprawczych autostrady A1 w Konopiskach nastąpi w późniejszym terminie. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

W 2020 roku, na odcinku o długości ok 300 m pojawiły się nierówności nawierzchni. Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał doraźne zabiegi naprawcze, tak aby zminimalizować nierówności w tym miejscu. Następnie po wezwaniu GDDKiA, przygotował program naprawczy tego odcinka. Po zatwierdzeniu programu naprawczego przez GDDKiA nadszedł czas wykonania docelowej naprawy.

Zmiany w organizacji ruchu

Wcześniej jednak, w grudniu ub. roku został wykonany przejazd technologiczny pomiędzy jezdniami, aby umożliwić realizację prac i wprowadzanie organizacji ruchu na czas robót. Niestety, aby przeprowadzić prace naprawcze konieczne będzie zamknięcie jezdni prowadzącej ruchu w kierunku północnym na odcinku około 500 m oraz przekierowanie ruchu na jezdnię przeciwną. Kierowcy do swojej dyspozycji będą mieli po jednym pasie w każdym z kierunków. Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku w rejonie robót oraz do 60 km/h w miejscach przejazdu na drugą jezdnię.

Zakres naprawy

Naprawa będzie obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających, wymianę: gruntu podłoża oraz całej konstrukcja jezdni. Następnie wykonawca ułoży nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykona szczeliny dylatacyjne pomiędzy nawierzchnią betonową i asfaltową. Całość zakończy montaż barier ochronnych i wdrożenie docelowej organizacji ruchu uwzględniające odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawca deklaruje zakończenie prac naprawczych w październiku br.

A1 Blachownia – Zawodzie

Wykonawcą odcinka Blachownia – Zawodzie autostrady A1 było konsorcjum firm Konsorcjum firm: Berger Bau Polska sp. z o.o. oraz Berger Bau SE. Umowę na jej realizację podpisaliśmy 31 sierpnia 2015 r., a otwarcie na zasadach stałej organizacji ruchu miało miejsce 23 grudnia 2019 r. Wartość umowy na wykonanie projektu i budowę to prawie 220 mln zł. Inwestycję dofinansowano z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach budowy autostrady A1 na odc. Pyrzowice – Częstochowa.

źródło: Gwarancyjne roboty na A1 w Konopiskach – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Katowice – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *