Promocja Aspirantów


30 czerwca 2023 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość promocji absolwentów XXV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP oraz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło 93 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Dawid Kręciwilk. Wśród 93 promowanych Dziennego Studium Aspirantów PSP była też jedna Pani, która przez cały okres nauki, imponowała swoją charyzmą i chęcią zdobycia wymarzonego zawodu strażaka PSP.
Prymusem XXV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP został: Dawid Jagiełła ze średnią ocen 4,74
Promowanych było również: 115 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których była jedna Pani.  Opiekunem kursu był st. kpt. Tomasz Wiłun.
Podczas uroczystości w imieniu Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła na Sejm RP – , Senatora RP – Ryszarda Majera, Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka i I Wicewojewody Śląskiego – Jana Chrząszcza; II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz złożył serdeczne życzenia i gratulacje dla absolwentów.
W gronie licznie przybyłych gości byli m.in. Biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej Ks. dr Andrzej Przybylski,
Poseł na Sejm RP – Lidia Burzyńska, asystent Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, asystentka Posła na Sejm RP – Mariusza Trepki, Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nadbryg. Marek Kubiak, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – st. bryg. Piotr Placek, Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – st. Bryg. Damian Hajdas, Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – bryg. Tomasz Bąk, Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność – Jacek Strączyński, Strażacy, wraz z ich rodzinami.
fot. Krzysztof Kucharski
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *