Zaproszenie na sprzątanie rzeki Warty i jej brzegów.


W niedzielę 24 kwietnia o godzinie 11:00, w Częstochowie na Wyczerpach, odbędzie się sprzątanie rzeki Warty i jej starorzecza, w ramach ogólnopolskiej akcji “8. sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia”.

Akcja została zainicjowana przez poznańską fundację Ratuj Ryby. Jej celem jest oczyszczenie ze śmieci jak największego obszaru wzdłuż jednej z największych rzek w Polsce, aby zmniejszyć poziom zanieczyszczenia wód.
Sprzątanie w Częstochowie organizuje Fundacja Rething ze wsparciem huty szkła Stoelzle Częstochowa. Uczestnicy zbierają się o 11:00 na końcu ulicy Norwida przy skrzyżowaniu z ulicą Nusbauma. Uczestnicy akcji posprzątają teren przy kanale prowadzącym do Warty, obszar starorzecza oraz pobliską przestrzeń wzdłuż tej rzeki. Wszystkie zebrane śmieci trafią do kontenerów dostarczonych przez Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
Odpady, szczególnie odpady plastikowe wędrując rzekami trafiają do mórz i oceanów gdzie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia zwierząt. W dodatku, plastikowe śmieci na skutek działania wody i słońca rozpadają się na mikroplastik, który może przenikać do ciał ludzkich poprzez powietrze, wodę oraz spożycie ryb i innych organizmów wodnych.
Celem Częstochowskiego sprzątania, poza oczyszczeniem terenu wokół rzeki, jest uwrażliwienie mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież, na problem zaśmiecenia środowiska. Sprzątanie ma wartość edukacyjną – Fundacja Rething wierzy, że dzieci biorące udział w sprzątaniu, w przyszłości będą świadomie wyrzucać śmieci do kosza.
Niezbędne do sprzątania materiały: rękawice ochronne i worki, będą przygotowane na miejscu. Na uczestników czekać będą ekologiczne upominki przygotowane przez firmę Stoelzle i Fundację Rething. Dzieci biorące udział w wydarzeniu otrzymają książki o tematyce ekologicznej.

Kontakt:
Szymon Wydymus (Fundacja Rething)
tel. 536 448 087 (w godz. 8.00-16.00)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.