„Biblioteka – zdalnie i realnie”


Biblioteka i książka w dobie pandemii to temat przewodni XVII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pt. „Biblioteka – zdalnie i realne”, które odbyło się 23 marca 2022 w formie zdalnej wideokonferencji na platformie MS TEAMS ZNP.  Uczestniczyło w nim ponad 200 osób: bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych, dyrektorów bibliotek, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, związków zawodowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli mediów i zaproszonych gości. Patronat honorowy nad Forum sprawowali: Prezydent Miasta Częstochowy, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Medialnie Forum patronowali konferencji: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Ogniskowiec. Pismo Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP” oraz „Gazeta Częstochowska”.

Forum było wydarzeniem programu eTwinning.

 

 

Zgromadzonych powitali: w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy pan Aleksander Wierny, Naczelnik  Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, pan prof. dr inż. Jerzy Wysłocki, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, pan Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pani Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

 

Zgromadzeni wysłuchali następujących wystąpień:

„Dlaczego warto czytać Paula Celana?” – prof. dr hab. Zbigniewa Kadłubka, Biblioteka Śląska;

„Karvinská knihovna v období pandemie (2020-2021) aneb co jsme všechno stihli udělat / Biblioteka w Karwinie  podczas pandemii (2020-2021), czyli wszystko co udało się (z)robić” – Mgr. Markéty Kukrechtovej, Marceli Wierzgoń, Biblioteka Regionalna w Karwinie;

„Biblioteka w edukacji międzykulturowej” – dr Małgorzaty Gwadery, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

„Prezentacja programu eTwinning i oferty rozwoju zawodowego” – Moniki Regulskiej, Krajowe Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+;

„ProMOCja czytelnictwa – działania edukacyjne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie” – Anny Dąbrowskiej, Anny Hiller, Anety Przybyłowicz, Ernesta Pidzika, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie;

„Webinaria z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowa forma doskonalenia zawodowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach” – dr Anny Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach;

„Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej” – Małgorzaty Wrześniewskiej, Alicji Paruzel, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej;

„Biblioteka w działaniu” – Aliny Grabnej, Zespół Szkół Samochodowych, dr Renaty Sowady, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

 

W trakcie Konferencji omawiano także formy pomocy dla mieszkańców Ukrainy zmagających się z wojną, a szczególnie dla tych, którzy przybyli do Polski.

 

Pamietano również o jubileuszach 20-leciu istnienia Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, 15-leciu Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie oraz 25-leciu Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie przedstawiając krótko najważniejsze działania podmiotów.

 

W związku z konferencją przygotowano „Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach” 1/2022 oraz „Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie” 1/2022, promujące działania obu Sekcji.

 

XVII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego przygotowali: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

XVII Forum powstało również dzięki współpracy z: Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką Regionalną w Karwinie (Republika Czeska), Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgową Sekcją Bibliotekarską ZNP w Katowicach, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach, Biblioteką Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Biblioteką Główną Politechniki Częstochowskiej, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

 

Konferencja umożliwiła prezentację zmian w działalności bibliotek spowodowanych ich funkcjonowaniem w pandemii. Przedstawiono interesujące rozwiązania związane z udostępnianiem zbiorów użytkownikom, ale również istotne działania bibliotekarzy skierowane do ludności wspierające ich życie w trudnym momencie izolacji. Podkreślano poszerzenie form działalności bibliotek, szczególnie dzięki technologiom informacyjno-telekomunikacyjnym. Wiele nowych form proowania czytelnictwa na stałe wpisane zostało do oferty bibliotecznej.

 

Informacje i materiały z konferencji dostępne są na stronie Forum: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/.

Informacja na temat Forum ukazała się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy: https://www.czestochowa.pl/biblioteka-zdalnie-i-realnie

 

Oprac.

Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Alina Grabna, Renata Sowada

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.