Kierunek lekarski na UJD już od października 2022 roku


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska potwierdził na konferencji prasowej 25 kwietnia 2022 roku, że realnym jest, iż od października bieżącego roku na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie ma być uruchomiony kierunek lekarski. Wniosek otrzymał już pozytywną ocenę w Ministerstwie Nauki i Edukacji, aktualnie jest poddany pod ocenę Ministerstwa Zdrowia. W konferencji uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński i Senator RP Ryszard Majer, którzy mocno wspierają powstanie kierunku oraz Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Uczelnia o kierunek lekarski rozpoczęła starania w 2017 roku. Pierwszy wniosek został odrzucony, drugi, po poprawkach, uzyskał już pozytywną ocenę Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obecnie swoje zdanie ma wyrazić Ministerstwo Zdrowia.

– Wniosek przeszedł ocenę formalną w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Teraz oceniany będzie pod względem merytorycznym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Wiem, że jest dobrze przygotowany, pracował nad nim z ogromnych zaangażowaniem bardzo duży zespół pracowników Uczelni. Stąd mam nadzieję, że podczas 52. inauguracji roku akademickiego 2022/2023 dokonam immatrykulacji studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego w naszej Uczelni  – mówiła podczas konferencji prasowej prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Optymizm rektor Wypych-Gawrońskiej podzielali również inni uczestnicy spotkania, w tym przybyły na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego i Senatora RP dr. Ryszarda Majera – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.

– W Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy lekarzy nawet do 70 tysięcy! Liczę że sytuację tę uda się poprawić, gdy Uniwersytet otrzyma prawa do uruchomienia kierunku. Wierzę, że się już od października Uczelnia będzie kształcić lekarzy – mówi Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podobnego zdania jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński.

– Rozpoczęcie kształcenia lekarzy będzie zapoczątkowaniem zupełnie nowego rozdziału w dziejach Ziemi Częstochowskiej. Wpłynie nie tylko na pozyskanie nowych kadr, ale również umożliwi podniesienie poziomu lekarzy, którzy już w regionie pracują. Kierunek to nie tylko dydaktyka, to również badania naukowe, które procentują wiedzą i nowymi doświadczeniami – zapowiada Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński.

Życzliwie o planach Uczelni wypowiadał się także Senator RP dr Ryszard Majer.

– Wierzę, że nowy kierunek zostanie otwarty już od jesieni 2022 roku i stanie się bodźcem do rozwoju medycyny nie tylko w Uczelni, ale w całym regionie – twierdzi dr Ryszard Majer, Senator RP.

Z nadzieją na szybkie otwarcie nowego kierunku wypowiadał się również prof. dr hab. n.med. dr h.c. mult. Aleksander Sieroń, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu i pełnomocnik rektora ds. utworzenia kierunku lekarskiego w UJD.

– Wierzę, że otwarcie kierunku lekarskiego w Uniwersytecie spowoduje znaczną poprawę służby zdrowia również w Częstochowie, bo uruchomienie nowego kierunku w Uniwersytecie to także podniesienie poziomu badań naukowych, a to przyniesie korzyści całemu regionowi. – podkreśla prof. Sieroń.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. nauk med., dr hab. n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD zwracał uwagę na fakt, że lekarz to profesja dużego zaufania.

– Lekarz nie jest „mechanikiem ciała”, to człowiek głęboko zatroskany o los pacjenta w wymiarze etyczno-moralnym – zauważa dr hab. nauk med. dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD. – I takich właśnie absolwentów chcemy kształcić.

Według planów na pierwszy rok kierunku lekarskiego w Uniwersytecie ma szansę zostać przyjętych 60 studentów na studia stacjonarne i 30 studentów na studia niestacjonarne. Zapleczem do ich kształcenia mają stać się nie tylko szpitale z Częstochowy, ale także całego regionu, w tym również z województwa śląskiego. Uczelnia zgromadziła odpowiednią kadrę, rozpoczyna również budowę nowego obiektu (przy ul. Chłopickiego 3), który zapewni zaplecze do kształcenia lekarzy.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *