Wystawa malarska Anity Grobelak


13.07.21 „Abstractio – status ontyczny” – malarstwo Anity Grobelak, Galeria Zwiastun, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, wernisaż, godz. 18.00 Wystawa będzie czynna do 29/08/2021

Abstrakcja w twórczości Anity Grobelak jest najsilniejszym i najpełniejszym językiem poznawania, odczuwania oraz kontaktu z otoczeniem. Od niej wychodzi i do niej powraca na różnych etapach swojej działalności. Przetwarzając malarskimi środkami obrazy rzeczywistości lub mentalne doznania zmierza w kierunku transcendentnego poznania i autopoznania.
Kolor, materia malarska i pozamalarskie środki artystycznego wyrazu budują w jej obrazach przestrzeń, jaką widz może odebrać intuicyjne, emocjonalnie lub intelektualnie. Bogactwo pojawiających się tutaj form implikuje rozmaite skojarzania.
Dla autorki dokonywana przez intelekt abstrakcja jest równie ważnym narzędziem poznania co tradycyjna percepcja. Czasem nawet staje się istotniejsza, czystsza, szczersza, doskonalsza. To, co uzyskujemy w wyniku procedury abstrahowania, samo jest pewną abstrakcją, czymś ogólnym i idealnym zarazem, a więc tym, czego denotacji nie znajdujemy w otaczającym nas świecie, w którym najwyżej dostrzec można egzemplifikujące abstrakcję konkrety.
Ontycznym status abstrakcji; metoda, jaką należałoby określić charakter danego obrazu, jego sposób istnienia i stopień realności: konkretności i abstrakcyjności, konieczności i przypadkowości, bycia i intencjonalności, czy też aktualności i potencjalności…to kwestie nurtujące Anitę Grobelak.

Anita Grobelak pochodzi z Częstochowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie: Wydział Filologiczno – Historyczny (filologia polska), Wydział Pedagogiczny (pedagogika wczesnoszkolna); Wydział Artystyczny (wychowanie plastyczne) oraz Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza (malarstwo). Dyplom z wyróżnieniem obroniła w Pracowni Malarstwa profesora Wernera Lubosa. Następnie otrzymała dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa sztalugowego na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w pracowni prof. Włodzimierza Karankiewicza i Beaty Bebel - Karankiewicz.
Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja”, od 2018 Stowarzyszenia Yes, I can, a od 2019 roku członkiem Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2006 roku A. Grobelak została kuratorem Galerii Teatru from Poland w Częstochowie; animowała działania artystyczne Galerii Groovy Grupy; była członkiem biura festiwalowego Festiwalu działań parateatralnych i performance'u OFFsceniczny w Częstochowie, I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych „W Zaułku”. W 2007 roku została właścicielką Galerii Teatr from, a w latach 2011 – 2016 menagerem artystyczny Teatru from Poland. W ramach tej działalności zajmowała się animacją kulturalną (koncerty, imprezy klubowe, charytatywne, spotkania literackie, filmowe, wystawy, warsztaty, przeglądy, konkursy, festiwale, itp.). Udzielała się w biurze Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! (2011). W latach 2006 – 2009 organizowała Ogólnopolski Plener Malarski pod hasłem „Teatr mundi”. Była współtwórcą i organizatorem projektu częstochowska MłodaScenaArtystyczna (2007-2008); cyklu wystaw fotografii w ramach „GaleriaMłodychTwórców” (2007-2008); 7x7 dni Fest (2011); Manufaktury książki (2012); członkiem jury I i II Ogólnopolskiego przeglądu monodramów 42-200 Monodram w Częstochowie (2008-2009). Anita Grobelak jest też pomysłodawcą i organizatorem Free Art Fest from Poland. Festiwalu Sztuki Niezależnej (2009 -2019); przeglądu zespołów muzycznych Debiuty from Poland (2009 – 2018); projektu Częstochowa Bajkowa (2011- 2012, 2018); Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Zobacz Częstochowę” i festiwalu Peron Częstochowa (2014-2019); Urban Sketches in Częstochowa (2018,2019); Urban Sketches in Lwów (2019); Międzynarodowego pleneru malarskiego „Gradacja żywiołów” (Opuzen – Chorwacja 2018, 2019); projektu „Generacje 2019”; kuratorem cyklu wystaw ekologicznych Stop!Smog, który został zainicjowany w Brukseli i był prezentowany na Europejskim Szczycie Gospodarczym w Katowicach oraz kilku wystawach w Polsce; komisarzem pleneru MASURIA (2019, 2021); pomysłodawcą projektu i międzynarodowej wystawy "Podróż na Wschód - Wielokulturowość" (2020/21), PO – MOSTY żywiołu wielokulturowości oraz Bogu – Chwała. Historia i tożsamość (2021). A. Grobelak na początku 2018 roku założyła Grupę artystyczną Atna i jest kuratorką większości wystaw organizowanych przez Atinę w ramach współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury, organizacjami i podmiotami w Polsce i poza jej granicami.
Ma na swoim koncie stypendia Rektora WSP (1998, 1999, 2000), Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy (2016). W 2018 r. jej sylwetka była wyróżniona w konkursie z okazji 100-lecia niepodległości "(NIE)ZWYKŁA KOBIETA Śląska". W 2019 roku została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2018 w plebiscycie “Dziennika Zachodniego. Oprócz animacji kultury, zajmuje się głównie malarstwem, ilustracją i instalacją. Uczestniczyła w ok 140 wystawach zbiorowych, międzynarodowych, poplenerowych, pokonkursowych, indywidualnych w: Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Belgii, Holandii, Francji i na Ukrainie. Prace artystki znajdują się w prywatnych i zinstytucjonalizowanych kolekcjach krajowych i zagranicznych.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *