PLAN ZABEZPIECZENIA XXX PIELGRZYMKI RODZINY ,,RADIA MARYJA”


W tym roku pielgrzymka odbędzie się 10 i 11 lipca. Miasto jak zwykle przygotowało plan jej zabezpieczenia.

I. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
– telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15 (34) 370-21-70, (34) 370-22-70,
– telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 370-26-40, (34) 370-26-41.

2. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej,
3. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego,

4. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w dniu 11 lipca od godz. 9:00 do zakończenia Mszy Św. Zapewni dwie karetki P/S zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

5. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810.

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY

II. MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR oraz MZD

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz Miejskim Zarządem Dróg przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego – będą to parkingi na Rynku Wieluńskim i przy ul. Oleńki.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz ul. Kubiny.

III. ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

10 lipca zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC z umywalkami:
– od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) – 10 kabin,
– na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 6 kabin,
– na Rynku Wieluńskim część południowa (na trawniku w pobliżu postoju TAXI) – 2 kabiny.

IV. Straż Miejska zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej – lokalizacja patroli w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

V. Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2021 r. O ustawieniu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

VI. Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie zapewnia rozstawienie i opróżnianie dodatkowych koszy na śmieci rozstawionych w Pasażu Biskupa Bareły oraz ul. Wieluńskiej.

VII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

– Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, telefony: (34) 378-51-01 (102), fax (34) 378-51-03

– Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 10-11 lipca, telefony: 997, (34) 369-12-55, (34) 369-12-66, (34) 369-19-97, fax (34) 369-12-44.

Uwagi:
1. Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny posiadać za przednią szybą białą kartkę lub obrazek maryjny formatu A4.
2. Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym.
3. Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa które zażywają oraz dokumenty tożsamości.
4. W przypadku zagubienia się, pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w wyznaczonym miejscu przez opiekuna grupy.
5. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, służb zarządzania kryzysowego).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *