Instrumenty pochodne i ryzyko związane z inwestowaniem


Kontrakty typu futures jedne z najczęściej występujących instrumentów pochodnych dlatego też spełniają bardzo ważną rolę na rynkach finansowych. Dzięki nim znacznie łatwiej określić oczekiwania cenowe wobec produktów takich jak akcje, towary, udziały czy stopy procentowe. Są również często wykorzystywane przy zamawianiu surowców, a także jako zabezpieczenie przed zmiennością rynku. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Czym są kontrakty futures?

Kontrakty futures to po prostu forma dwustronnej umowy kupna i sprzedaży instrumentu bazowego za daną cenę w wyznaczonym terminie. W dokumencie tego typu szczegółowo określona jest jakość oraz ilość instrumentu bazowego. Kontraktami futures można handlować na giełdzie, co oznacza odgórnie określone instrumenty bazowe, wielkość danego kontraktu i termin wykonania umowy.

Kontrakty futures dzielą się na:

  • futures na waluty,
  • futures na akcje,
  • futures na towary,
  • futures na kryptowaluty,
  • futures na stopy procentowe.

Margin i margin call

Pozycje futures są w pewnym stopniu zabezpieczane tzw. depozytem zabezpieczającym (ang. margin). Jest to pewnego rodzaju zaliczka wymagana  do otwarcia i utrzymywania pozycji. Depozyt służy zatem jako gwarancja dla obu stron umowy, dzięki której mogą się wywiązać ze swoich zobowiązań.

Depozyt zabezpieczający jest wymagany już na etapie otwierania pozycji. Jeśli inwestor nie posiada wystarczającej ilości kapitału na rachunku, aby pokryć depozyt, broker najprawdopodobniej nie pozwoli mu otworzyć pozycji. Warto zatem wybierać takich partnerów, którzy oczekują stosunkowo niskiego depozytu do otwarcia pozycji futures, np. Saxo Bank Polska.

Jeżeli z jakiegoś powodu okaże się, że inwestor posiada otwartą pozycję na futures, lecz wartość jego rachunku spadła poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego, wówczas broker może zamknąć taką pozycję stosując tzw. „margin call”. Depozyty zabezpieczające ustala giełda i każdorazowo dotyczą konkretnych kontraktów futures. Warto przy tym pamiętać, że im bardziej ryzykowny rynek, tym depozyt jest wyższy. Wysokość depozytów jest uzależniona od aktualnych warunków politycznych oraz ekonomicznych.

Istnieje wiele rodzajów depozytów, z którymi powinien się zaznajomić każdy inwestor. Pierwszy z nich to tzw. Intraday Initial Margin oznaczający minimalną wartość środków niezbędnych do otwarcia pozycji na określonym kontrakcie w standardowych godzinach otwarcia giełdy. Środki na rachunku powinny być w tym przypadku wyższe niż ta kwota. Jeśli jest inaczej, wówczas broker z pewnością nie zezwoli na otwarcie pozycji. Z kolei wartość tzw. Overnight Initial Margin oznacza wartość, którą powinny mieć dostępne na koncie środki w sytuacji utrzymywania danej pozycji przez całą noc.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *