PEPCOlandia i tysiące dziecięcych uśmiechów przez całe wakacje


Po pełnym wyzwań roku zdalnej nauki podopieczni organizacji społecznych z województwa śląskiego, będą korzystać z atrakcji kolejnej edycji wakacyjnej akcji PEPCOlandia. Jej uczestnicy m.in. z Katowic, Zabrza, Bytomia, Gliwic, Częstochowy i Chorzowa będą realizować swoje pasje, rozwijać zdolności oraz budować relacje z rówieśnikami m.in. poprzez wspólną zabawę, aktywność fizyczną, warsztatową i prospołeczną. Jedną z organizacji, która uzyskała wsparcie jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4 z Częstochowy.

 

PEPCOlandia, to program grantowy sieci sklepów PEPCO, w którym pracownicy zgłaszają wybrane przez siebie organizacje społeczne i pomagają im pozyskać dofinansowanie na realizację projektów dedykowanych dzieciom. W czwartej edycji Pepcolandii wsparciem objętych zostanie w te wakacje 66 organizacji pozarządowych, w tym 5 z województwa śląskiego. Projekty, które uzyskały dofinansowanie zapewnią najmłodszym udział w różnego rodzaju zajęciach kreatywnych, sportowych, warsztatach, wycieczkach a także pozwolą na utworzenie sali sensorycznej.

Dla PEPCO to dzieci oraz ich rozwój, edukacja i wyrównywanie szans życiowych są priorytetem w działaniach prospołecznych. „PEPCOlandia jest inicjatywą, w której oddajemy głos naszym pracownikom – to oni zgłaszają organizacje i projekty, które chcieliby wesprzeć. Dzięki temu zaangażowaniu, wyczuleniu na to, co się dzieje w ich najbliższej okolicy, tam gdzie mieszkają i pracują, możemy wspierać  lokalne społeczności w realizacji inicjatyw, które realnie i najtrafniej odpowiadają na  potrzeby dzieci” – powiedziała Karolina Kotkowska, koordynatorka projektu PEPCOlandia.

Program PEPCOlandia skonstruowany jest w sposób, który daje dużą sprawczość pracownikom sieci i umożliwia zaspokojenie potrzeb ich lokalnych społeczności. „- Dlaczego biorę udział w PEPCOlandii? Bo uśmiech i radość dzieci są bezcenne. Warto pomagać organizacjom, które opiekują się dziećmi walczącymi na co dzień z ciężkimi chorobami czy trudną sytuacją życiową. Projekty tych organizacji pomagają ich podopiecznym oderwać się od codzienności – wyjaśniała Magdalena Szurgacz, kierownik sklepu PEPCO w Zabrzu.

W województwie śląskim pracownicy PEPCO wsparli pięć organizacji społecznych w realizacji różnorodnych pomysłów, z których w te wakacje skorzysta łącznie kilkaset dzieci. Jedną z nich jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4 z Częstochowy. – W tym roku realizujemy program edukacji ekologicznej, który obejmuje wycieczki, warsztaty terenowe i daje młodym ludziom możliwość nabywania wiedzy i umiejętności w sposób polisensoryczny (wszystkimi zmysłami). Stawiamy na ruch i do tego zachęcamy naszych wychowanków –  wyjaśniała Małgorzata Wójcik z TPD w Częstochowie.

Innymi organizacjami z woj. śląskiego, które uzyskały wsparcie dla swoich pomysłów są Stowarzyszenia Otoczka z Zabrza, Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek” z Knurowa, Fundacja Śląskie Anioły z Katowic i MLKS ZNICZ z Kłobucka.

 

 

Pepcolandia w województwie śląskim

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4 z Częstochowy zorganizuje zajęcia na świeżym powietrzu, dbając o aktywność fizyczną podopiecznych. Opiekunowie TPD przygotowali dla dzieci liczne wycieczki edukacyjne połączone z warsztatami o tematyce ekologicznej. TPD stale poszukuje nowych rozwiązań, aby wesprzeć dzieci i młodzież z bagażem trudnych, życiowych doświadczeń, organizując im m.in. zajęcia w czasie wolnym. W tym roku będą to liczne warsztaty w gospodarstwie agroturystycznym, wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także wycieczka do wrocławskiego ZOO. Wszystko to w ramach wsparcia z programu PEPCOlandia.

MLKS ZNICZ z Kłobucka zabierze podopiecznych klubu na integracyjną wycieczkę do Wrocławia. Stowarzyszenie Otoczka z Zabrza pomoże podopiecznym szpitalnych świetlic w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach i Chorzowie. Projekt „Mamy moc by nieść pomoc” zakłada wyposażenie świetlic w tablice sensoryczne. Na poprawę koncentracji, umiejętności motorycznych oraz zmniejszanie deficytów w zakresie odbierania i przetwarzania bodźców, postawiła również Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek”. Jej projekt zakłada utworzenie sali sensorycznej w Centrum Terapii Promyczek. Fundacja Śląskie Anioły z Katowic w ramach projektu „To będą wspaniałe wakacje” umożliwi swoim podopiecznym – dzieciom pokrzywdzonym przez los i wymagającym specjalnej opieki – aktywny udział w zagospodarowaniu ogrodu.

Wspólnym mianownikiem wielu wspartych przez PEPCO projektów jest integracja społeczna, budowanie relacji nadszarpniętych przez czas zamknięcia spowodowanego pandemią, a także wyrównywanie szans i zapewnianie rozwoju i edukacji dzieciom i młodzieży.

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.