Welcome Centre na UJD


11 marca 2024 roku na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie oficjalnie otwarto Welcome Center, czyli biuro do obsługi studentów zagranicznych. Uroczystej inauguracji dokonała Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Pani Rektor towarzyszyli dwaj prorektorzy: prof. dr hab. Janusz Kapuśniak i dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk.

– Punkt Welcome Center to punkt przyjęcia i pomocy studentom z zagranicy, który za zadanie ma pomóc w aklimatyzacji studentom, w odnalezieniu się w naszej uczelni – Bartłomiej Kowalik, starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą w UJD.

Współpraca z zagranicą stanowi kluczowy element strategii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie (UJD), przyjętej na lata 2023-2028. Jednostką odpowiadającą za realizację i koordynację strategii w zakresie umiędzynarodowienia jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (DNWZ).

Do zadań DNWZ w tym zakresie należą między innymi: współpraca z jednostkami uczelni w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów na rzecz umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki oraz promocja UJD za granicą. W ostatnich latach odnotowany został znaczący wzrost mobilności wśród studentów, doktorantów i pracowników oraz ośrodków partnerskich Uniwersytetu, jak również wzrost ogólnej liczby obcokrajowców w UJD, co wpływa na konieczność stałego monitorowania jakości prowadzonej wymiany i implementacji nowoczesnych rozwiązań podczas całego procesu mobilności oraz obsługi interesantów z zagranicy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach konkursu Welcome to Poland zakwalifikowała do finansowania wniosek złożony przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wysokość uzyskanych środków to 399 737,32 zł, a wśród zadań do realizacji są: udział UJD w międzynarodowych targach edukacyjnych i konferencjach branżowych, wirtualny spacer po UJD w wersji angielskojęzycznej, oznakowanie budynków i pomieszczeń w języku angielskim, materiały promocyjne na potrzeby targów i aklimatyzacji obcokrajowców w UJD oraz utworzenie Welcome Centre – jednostki dedykowanej obsłudze obcokrajowców w UJD: studentów, doktorantów i pracowników. Jednostka powstała przy Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, a jej główne zadania to pomoc cudzoziemcom w następujących kwestiach: legalizacja pobytu w Polsce, zakwaterowanie, sprawy urzędowe, opieka medyczna, aklimatyzacja w UJD i Częstochowie.

Welcome Centre mieści się w głównym budynku Uniwersytetu:

  1. Waszyngtona 4/8

pokój 141, I piętro

tel. 48 (34) 3784-272

e-mail: welcomecentre@ujd.edu.pl

obsługa w języku polskim, angielskim, ukraińskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim

Tytuł projektu i kampanii promocyjnej to JDU for YOU (JDU4U), projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2023 – 31 maja 2025.

fot główne: Dorota Orzełek

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *