„EKO-Jura – Nauka przedsiębiorcom”


Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie zaprasza do udziału w Konferencji pn. „EKO-Jura – Nauka przedsiębiorcom”, która odbędzie się już 11 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechniki Częstochowskiej – Al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników.

Konferencja jest organizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, Politechniką Częstochowską, Fundacją Przyjazne Prawo, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie i Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań.
Idea organizacji „EKO-Jura – Nauka przedsiębiorcom” powstała z myślą o stworzeniu platformy wymiany poglądów, doświadczeń w szeroko rozumianej ekologii między biznesem, samorządem, nauką i organizacjami okołobiznesowymi.
Konferencja to prelekcje, debata, panele dyskusyjne oraz networking, podczas których wspólnie zastanowimy się jak promować selektywną zbiórkę odpadów i zwiększyć recykling.
Działania te mają na celu budowanie postaw proekologicznych i podnoszenie świadomości ekologicznej. Do udziału w przedsięwzięciu zostaną zaproszeni przedsiębiorcy zainteresowani tematyką przetwarzania i ponownego odzyskiwania odpadów, studenci i uczniowie szkół średnich, przedstawiciele samorządów gospodarczych, Przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Funduszu Górnośląskiego, Regionalnego Funduszu Gospodarczego, przedstawiciele samorządu terytorialnego, urzędów i instytucji otoczenia biznesu, nauki.

Link do rejestracji w wydarzeniu poniżej. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników.

https://forms.gle/LqNi8MzNir9bJf1ZA 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *