Dąbrowa Zielona w rozkwicie inwestycyjnym


– Zgoda i wspólne działanie to kierunek, który przez ostatnie lata przyniósł naszej Gminie i Mieszkańcom wiele dobrego i którym chciałbym dalej podążać dla pożytku całej naszej społeczności – mówi przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kucharski, który kandyduje na wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

 

Jak ważna jest zgoda i współpraca organów gminy niech świadczy ogrom inwestycji, wykonanych w ostatnich latach w Gminie Dąbrowa Zielona. Trudno nie pamiętać czasów z największego marazmu dla Gminy podczas kadencji Bogusława Dobrowolskiego, który swoimi działaniami – ocenianymi jako co najmniej nieprzemyślane – doprowadził Gminę Dąbrowa Zielona niemal do zapaści gospodarczej. Włodarz swoje rządy podsumował dwoma referendami: za odwołaniem Rady Gminy i Wójta, a także niemożnością uchwalenia budżetu. To spowodowało paraliż w rozwoju gminy, a skutkiem były: brak inwestycji oraz konieczność zwrotu środków zewnętrznych, tj. środków na usuwanie skutków powodzi i zniszczeń na obiektach komunalnych i mieszkańców.

W 2010 roku mieszkańcy Gminy Dąbrowa Zielona Bogusławowi Dobrowolskiemu powiedzieli: „już dość” i na wójta wybrali Marię Włodarczyk. Właśnie mija jej trzecia kadencja na tym stanowisku. Był to czas ciężkiej pracy, negocjacji i wypracowywania wspólnych rozwiązań odbudowywania gminy. Ta determinacja w działaniu, realizowana z myślą o mieszkańcach, zaowocowała całkowitą metamorfozą gminy. Zmiany widoczne są w każdym obszarze jej działalności, poczynając od edukacji, kultury i sportu, po infrastrukturę, ochronę środowiska, politykę społeczną w tym senioralną, rozwój energetyczny, bezpieczeństwo, rozwój oddolnych inicjatyw społecznych.

                            Rondo w Św. Annie

 

Na ten efekt wpływ miało rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi w gminie, które – jak podkreślają włodarze: wójt Maria Włodarczyk i od dwóch kadencji przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kucharski – odbywało się̨ w sposób odpowiedzialny, racjonalny z uwzględnieniem celowości, oszczędności oraz szczególnej staranności.
– Stosowaliśmy najskuteczniejsze rozwiązania i najlepsze praktyki w celu najefektywniejszego wykorzystania środków budżetowych, którymi dysponowaliśmy. W okresie mijającej kadencji 2018-2024 do budżetu gminy pozyskaliśmy rekordową kwotę środków państwowych i unijnych w wysokości 50,5 mln zł. Dodatkowo wystaraliśmy się o 27,5 mln zł na zadania budowy, remontu i modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych, a także o środki na tzw. projekty miękkie w wysokości 2,2 mln zł, pozyskane przez placówki oświatowe. Ponadto zdobyliśmy 1,3 mln zł na ważne projekty służące mieszkańcom i realizowane przez powstałe w naszej gminie stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, jak: „Dąbrowiacy”, „Młodzieżowa Orkiestra Dęta, „Dąbrowski Klub Seniora”, Koła Gospodyń Wiejskich – wylicza wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk.

                           Droga wojewódzka z chodnikami po modernizacji

 

Władze gminy przyjęły zasadę utrzymania zadłużenia budżetu gminy w bezpiecznych granicach. Nad tym czuwała Rada Gminy z przewodniczącym Krzysztofem Kucharskim na czele, obecnie kandydatem na wójta Gminy Dąbrowa Zielona. – Ten własny reżim wydatków spowodował, że zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień́ 29 lutego 2024 roku wyniosło 5,75 %. Tak niskiego zadłużenia nie było w historii gminy mimo, że realizowaliśmy szereg dużych inwestycji, z myślą o całej gminie i wszystkich mieszkańcach – podkreśla przewodniczący Kucharski.

Okres ostatnich kadencji to wyjątkowy boom gospodarczy w Gminie Dąbrowa Zielona. Zrealizowano najważniejsze i niezbędne dla mieszkańców inwestycje, które znacząco poprawiły jakość i bezpieczeństwo ich życia oraz pozytywnie wpłynęły na środowisko. Najważniejszymi i dużymi projektami były:

– budowa drogi wojewódzkiej w obrębie Dąbrowy Zielonej,

– budowa drogi woj. z bezkolizyjnym rondem w Świętej Annie,

– remont drogi wojewódzkiej w Cielętnikach,

– budowa drogi powiatowej w Nowej Wsi w stronę Kol. Raczkowice w kierunku Dąbrowy Zielonej,

– budowa drogi Powiatowej w Cielętnikach,

– budowa chodników przy drodze powiatowej w Soborzycach, w Raczkowicach, Cielętnikach i Dąbrowie Zielonej,

– budowa chodników przy ul. Działkowej i Słonecznej w Dąbrowie Zielonej w Lipiu i w Borowcach

– budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej etap I II-V

– modernizacja oczyszczalni ścieków w celu dostosowania do zwiększonego odbioru ścieków,

– termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła na pompy w szkole podstawowej i w przedszkolu.

 

                 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami   

    Dąbrowa Zielona to – co trzeba podkreślić – energetyczna i proekologiczna gmina. – Inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii mają bezpośrednie przełożenie na finanse mieszkańców. Ledowe oświetlenie uliczne w całej gminie, termomodernizacje i fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej i nowoczesne ogrzewanie szkoły i przedszkola pozwoliły na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie, na znaczne obniżenie kosztów utrzymania tych obiektów – zaznacza Krzysztof Kucharski.

Oczywiście Gmina nie zapomniała o swoich mieszkańcach, dofinansowując budowę instalacji fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła w 222 gospodarstwach domowych. Dzięki tym działaniom mieszkańcy płacą mniejsze rachunki, a powietrze jest czystsze. Inwestycje w OZE wyniosły 9,7mln zł. Za tę kwotę wykonano, między innymi, montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej; wszystkie obiekty publiczne łącznie z oczyszczalnią ścieków i hydroforniami posiadają instalacje fotowoltaiczne.

   Mini farmy fotowoltaiczne przy oczyszczalni ścieków, hydroforniach, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

Ale to nie koniec inwestycji w Gminie Dąbrowa Zielona. Idąc z duchem czasów przebudowano także infrastrukturę informatyczną w ramach programów: „Program Cyfrowa gmina”, „e-usługi”, „cyberbezpieczny samorząd”. Ponadto wykonano kompleksowy remont hali sportowej w SP w Dąbrowie Zielonej, przebudowano sanitariaty w Przedszkolu w Soborzycach, zmodernizowano część oddziału przedszkolnego z przystosowaniem do utworzenia żłobka w Olbrachcicach 2020.

Naszą dumą i gwarantem bezpieczeństwa są również dobrze funkcjonujące jednostki OSP. Samorząd zakupił samochody dla strażaków z Ulesia, Borowców, Cielętnik i Dąbka. Wszystkie jednostki zostały doposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Pierwszy raz na terenie gminy zostało zorganizowane szkolenie podstawowe dla strażaków i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przeprowadzono modernizację w dwóch etapach Budynku OSP w Dąbrowie Zielonej, budynku OSP w Ulesiu, OSP w Raczkowicach oraz termomodernizacja OSP w Cielętnikach Polski Ład PGR 1,7 mln zł – podkreśla Krzysztof Kucharski. – Nasz Samorząd dokłada również wszelkich starań, by zapewnić dobre i godne życie naszym seniorom. To z myślą o nich, jako pierwsza i jedyna gmina w województwie śląskim, utworzyliśmy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla najbardziej potrzebujących – dodaje Przewodniczący. Budynek po byłym SKR otrzymał drugie życie. Ośrodek dysponuje siedmioma miejscami całodobowymi oraz ośmioma miejscami pobytu dziennego. Wartość inwestycji wyniosła 4,2 mln zł. Aktywizacja seniorów prowadzona jest również w poprzez działalność Domu Senior Wigor, warsztaty, spotkania, wyjazd integracyjne itp. – Udowadniamy, że każdy mieszkaniec jest dla nas ważny, zapewniając coraz łatwiejszy dostęp do usług publicznych poprzez modernizację urzędu oraz usprawnienie systemów obsługi klienta – stwierdza przewodniczący Krzysztof Kucharski.

                         Budynek OSP w Dąbrowie Zielonej po generalnym remoncie

Warto wspomnieć również o inwestycjach zrealizowanych w placówkach oświatowych. – W celu podniesienia jakości edukacji dzieci i młodzieży, które są przyszłością naszej Gminy, zainwestowaliśmy 2,2 mln zł. Do najważniejszych przedsięwzięć na rzecz edukacji w ostatnich latach zaliczyć należy termomodernizację budynku i remont hali sportowej SP w Dąbrowie Zielonej, utworzenie żłobka w Olbrachcicach, modernizację budynków Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej i w Soborzycach, utworzenie bogatej bazy sportowo-rekreacyjnej. Gmina dofinansowuje zajęcia sportowe, taneczne, wokalne, plastyczne dla przedszkolaków i uczniów – podkreśla przewodniczący Krzysztof Kucharski.

Jak dodaje startuje w wyborach na urząd Wójta Dąbrowy Zielonej, bo najistotniejsze dla Gminy i jej mieszkańców jest utrzymanie rozpoczętej linii rozwoju gminy. – Dzięki dobrej współpracy udało się nam zrealizować najważniejsze i wielomilionowe inwestycje. Przed nami jednak wiele jeszcze zadań, które trzeba przeprowadzić z myślą o dobru mieszkańców. Swoje samorządowe doświadczenie i wiedzę – jeśli mieszkańcy mi zaufają i poprą w wyborach – wykorzystam z pożytkiem dla naszej społeczności lokalnej, aby życie w naszej gminie było jeszcze lepsze i bardziej bezpieczne. Jestem stąd, od 2006 roku czynnie uczestniczę w życiu samorządowym naszej Gminy. Mandat radnego gminy pełnię od siedemnastu lat. Obserwowałem fatalną kadencję 2006-2010 w wykonaniu ówczesnego wójta i brałem aktywny udział we wszystkich pozytywnych zmianach, które zaszły w naszej gminie, po zmianie władzy w 2010 roku. A teraz chcę kontynuować te zmiany i ciągle rozwijać Dąbrowę Zieloną – podsumowuje przewodniczący Krzysztof Kucharski.

                                             Chodniki w Raczkowicach w trakcie budowy

 

Pompy ciepła w Szkole Podstawowej i fotowoltaika w Przedszkolu Gminnym w Dąbrowie Zielonej

Podziel się:

8 komentarzy

 • Krystyna i Jan pisze:

  Dąbrowa Górnicza to piękna gmina. Ostatnio miałam okazję przejeżdżać to widziałam zadbane chodniki, wyremontowane budynki, drogi zadbane aż miło było popatrzc, dlatego wielkie uznanie dla włodarza gminy bo widać fachową rękę w dbaniu o mieszkańców, niestety u mnie w mojej gminie tego nie ma.

  Odpowiedz
  • Mieszkaniec pisze:

   Zgadzam się. Jestem mieszkańcem i również uważam że jest pięknie, a to zasługa naszego przewodniczącego pana Krzysztofa Kucharskiego. Będziemy na pana głosować.

   Odpowiedz
  • Honorata pisze:

   Dobre zarządzanie to podstawowa zasada współpracy z mieszkańcami którzy są zadowoleni i szczęśliwi w miejscu gdzie mieszkają.

   Odpowiedz
 • Panie Krzysztofie ma pan mój głos w wyborach i moja rodzina również na pana zagłosuje. Jestem wdzięczny za to jak pan dba o gminę co widać na każdym kroku. Dziękujemy. W wyborach głosujemy na pana.

  Odpowiedz
 • Leokadia pisze:

  Jestem seniorem i bardzo się cieszę że są prowadzone zajęcia i warsztaty na których spotykam się ze swoimi znajomymi. Dziękuję

  Odpowiedz
 • Renata i Ela pisze:

  Cieszę się, że pan bierze udział w wyborach i jestem pewna że pan wygra i będzie pan kontynuował rozpoczęte prace aby mieszkańcom gminy żyło się lepiej.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *