U strażaków w Starokrzepicach


19 lutego 2022 roku wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł okręgu częstochowskiego Szymon Giżyński, na zaproszenie lokalnej społeczności uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej Starokrzepice w gminie Krzepice w powiecie kłobuckim. Podczas dyskusji poruszono wiele spraw dotyczących ochotniczych straży pożarnych, statusu strażaka i problemów wspólnot wiejskich.

 

Wiceminister Szymon Giżyński w swoim wystąpieniu pokreślił otwartość rządu Prawa i Sprawiedliwości na potrzeby ludności wiejskiej. – Dotyczy to szczególnie tych struktur, które biorą na siebie odpowiedzialność organizowania życia społecznego i kulturalnego w ramach swoich statutowych obowiązków, w tym strażaków, którzy mają do spełnienia specjalną misję, bo są wtopieni w społeczność lokalną, na bardzo ważnych prawach kreatora różnych zdarzeń patriotycznych, kulturalnych, gospodarczych. Ale jednocześnie, także w imieniu państwa polskiego są odpowiedziami za bezpieczeństwo, przede wszystkim w sytuacjach zagrożeń. Stąd powstała za rządów Prawa i Sprawiedliwości inicjatywa uregulowania statusu strażaków, w postaci nowej ustawy. Zawiera ona dwa elementy, na które strażacy czekali. Po pierwsze, ustawa podnosi prestiż strażaka, po wtóre wnosi efekt finansowy – dołączenie do emerytury, nie zapomogi, tylko wyodrębnionej kwoty stanowiącej wyraz szacunku i docenienia potrzeb i służebnej powinności całego środowiska strażackiego wobec konieczności współrealizowania rozmaitych zadań, począwszy od szczebla państwowego po szczeble lokalne. To jest uregulowane po wsze czasy i jest wspólnym osiągnięciem, bo wypracowanym poprzez bezpośredni kontakt ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnej w całym kraju. Nie było tu potrzeby pomagierów, którzy najpierw byli przeciwni, potem chcieli się włączyć, bezprawnie przypisując sobie część zasług, w tym zasług inspiracji. Państwo wiedzą doskonale, że przekaz potrzeb płynął bezpośrednio od państwa i to rząd wziął pod uwagę, Podobnie było w przypadku Kół Gospodyń Wiejskich, które również otrzymały zupełnie nowe formy wparcia, ustalone według własnych życzeń, własnej formuły potrzeb i rozpoznaniu sytuacji w swoich obszarach działalności. I teraz, również zupełnie inaczej, jest prowadzona działalność Kół Gospodyń Wiejskich, bo bardziej suwerennie, bardziej efektywnie i odważnie; formułując rozwiązania, których jeszcze kilka lat temu nikt by się nie podejmował. Wyrażam z tego powodu szczerą satysfakcję i składam wielkie podziękowanie – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.

Jednocześnie wiceminister Giżyński z uznaniem przyjął symboliczne przekazanie specjalistycznego sprzętu strażackiego, które jednostka otrzymała w ramach wsparcia rządowego i zadeklarował wszelką pomoc w pozyskaniu – w bieżącym roku – nowego wozu ratowniczego, tak bardzo oczekiwanego przez druhów OSP Starokrzepice. Dodatkowo przekazał torbę ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym.

W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Gminy Krzepice Krystian Kotynia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.