Ponad 122 mln zł zainwestował TAURON Dystrybucja w 2021 r. na terenie Oddziału w Częstochowie


Nowoczesna energetyka, to nie tylko ogromne inwestycje w nisko i zeroemisyjne jednostki wytwórcze, ale również rozwój sieci dystrybucyjnej. TAURON  Dystrybucja od lat jest liderem branży energetycznej, dysponując najlepszą siecią dystrybucyjną w kraju. 700 mln zł zainwestował TAURON Dystrybucja w ubiegłym roku na całym Śląsku, w tym ponad 122 mln na terenie Oddziału w Częstochowie.

 

  

TAURON Dystrybucja wydał w ubiegłym roku blisko 700 mln złotych na inwestycje w województwie śląskim. Modernizacje i realizacja nowych zadań infrastrukturalnych usprawniają funkcjonowanie sieci i poprawiają pewność zasilania klientów, umożliwiając przyłączanie nowych obiektów i skracając czas trwania awarii. Część prac jest realizowana w Częstochowie lub jej okolicach.

Na terenie Oddziału w Częstochowie trwają ostatnie prace pozwalające na przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i zasilenie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej. Będzie to możliwe dzięki zakończeniu budowy stacji 110/15 kV Sabinów w wersji napowietrznej z rozdzielnią 15 kV w budynku stacji.  Obiekt jest obecnie na etapie odbiorów i uruchomienia.

Inna ważna, zrealizowana inwestycja związana z przyłączeniami klientów to wymiana rozdzielni 15 kV Kiedrzyn w związku z przyłączeniem podstacji trakcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie dla zasilania zmodernizowanej linii tramwajowej. Przeprowadzona została również na terenie obsługiwanym przez Oddział kompleksowa modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Szczekocinach.

Na  etapie realizacji  jest obecnie budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej umożliwiającej analizę pracy sieci, automatyzację lokalizacji awarii, ograniczenie czasu trwania przerw w dostawie energii na terenie Oddziału.

 – Nowoczesna energetyka, to nie tylko infrastruktura elektroenergetyczna, którą widać w naszym otoczeniu. W coraz większym stopniu o naszej sprawności organizacyjnej i skuteczności decydują informatyka, cyfryzacja i nowoczesne kanały łączności. Na etapie realizacji w naszych oddziałach, w tym na terenie jednostek organizacyjnych na Śląsku, jest budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej, umożliwiającego analizę pracy sieci i automatyzację lokalizacji uszkodzeń. Pełne wdrożenie takiego systemu pozwoli na ograniczenie trwania przerw w dostawie energii dla klientów. W ubiegłym roku w skali spółki przeznaczyliśmy na ten cel blisko 39 mln złotych – wyjaśnia Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.

W zakresie planów rozbudowy i modernizacji sieci w najbliższych latach Oddział Częstochowa jest na etapie przygotowania dwóch ważnych następujących inwestycji sieciowych: kompleksowej modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Mijaczów w Myszkowie oraz kompleksowa modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Herby. Pierwsza z tych  modernizacji jest planowana dla zasilania Papierni Schumacher oraz poprawy pewności zasilania klientów. Natomiast modernizacja stacji Herby służyć ma zasileniu podstacji trakcyjnej PKP z mocą 7 MW, niezbędnej do uruchomienia linii kolejowej dużych prędkości

 

Całe województwo

 

Śląsk jest bardzo ważnym obszarem inwestycyjnym dla obszaru dystrybucji. To właśnie tu swoje siedziby mają najwięksi przemysłowi klienci, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na moc. Dlatego jednym z priorytetów jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, a także dostosowanie jej do rozwoju regionu, zmieniających się potrzeb klientów i coraz wyższych oczekiwanych standardów świadczenia usług. Spółka OSD reaguje również na zmiany w zakresie zadań, wynikających z funkcji sieci dystrybucyjnej przy dynamicznym rozwoju źródeł OZE.  

Przykładem dużego rozwijającego się podmiotu z województwa śląskiego jest firma Sk Hi Tech Materials Poland zlokalizowana w strefie ekonomicznej w Tucznawie. Firma produkuje baterie do samochodów elektrycznych, swój pierwszy zakład uruchomiła w 2020 r. Rozwój i planowana rozbudowa zakładu, spowodowały, że jedno zasilanie na napięciu 110 kV z istniejącej stacji okazało się niewystarczające. Obecnie dla zapewnienia wnioskowanego zapotrzebowania na moc TAURON Dystrybucja buduje drugie zasilanie, z terminem realizacji do końca lutego 2023 r.  Docelowo zmodernizowana zostanie stacja 400/110 kV Tucznawa a Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują trzeci autotransformator. Planowana wartość inwestycji po stronie TAURON Dystrybucja to ok. 85 mln zł.

Przebudowa linii 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew, to zadnie którego celem jest zwiększenie stabilności zasilania (zasilanie rezerwowe) dla miasta Racibórz. Zakres realizowanej obecnie inwestycji obejmuje przebudowę wyeksploatowanej linii WN wybudowanej kilkadziesiąt lat temu i wymianę lub przebudowę 79 stanowisk słupowych 110 kV.

Kolejną ważną inwestycją dla regionu jest budowa nowego GPZ  (Główny Punkt Zasilania) 110/20kV Bojszowy. Budowa stacji jest konieczna dla przyłączania nowych klientów biznesowych i indywidualnych na terenie Gminy Bojszowy i ościennych oraz wzmocnienie zasilania sieci i skrócenie ciągów liniowych średniego napięcia. Zmniejszy to ryzyko skutków ewentualnych awarii sieci. Budżet inwestycji, zrealizowanej już w ponad 60 % to ok. 20 mln. zł.

Jednym z ważnych zadań realizowanych z myślą o mieszkańcach Śląska jest modernizacja sieci zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.

– Obecnie odbiorcy, tacy jak Planetarium Śląskie czy Śląski Ogród Zoologiczny są zasilani z wyeksploatowanej, starej sieci, niebędącej naszą własnością. Stan ten uniemożliwia rozwój i realizowanie zamierzeń inwestycyjnych przez Park Śląski, będący dla mieszkańców aglomeracji śląskiej szczególnym miejscem. Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a roboty budowlane w roku 2021. W pierwszym etapie zostało wykonane zasilanie modernizowanego Planetarium i Obserwatorium Śląskiego. Planowany czas zakończenia całości inwestycji to czerwiec bieżącego roku a zakres inwestycji to budowa 10 stacji transformatorowych SN/nN, ok. 10 km linii kablowych SN (średnie napięcie) i ok. 9 km linii kablowych niskiego napięcia – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.

Z kolei na południu województwa w ubiegłym roku zrealizowano modernizację linii 110 kV relacji Magurka-Szczyrk i Szczyrk-Żywiec oraz przyłączenie Sali koncertowej Cavatina w Bielsku-Białej. To ostatnie zadanie wymagało budowy rozdzielni sieciowej wraz z powiązaniem z siecią SN w ścisłym centrum miasta, gdzie w każdym przypadku pozyskanie terenu, zgód właścicieli i przeprowadzenie linii zasilających jest szczególnie trudne.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.