INTERWENCJA. Skandaliczny stan kamienicy w centrum Częstochowy


Wygląd kamienicy przy ulicy Wolności 29 przeraża. Klatka schodowa, piwnice, zewnętrzna elewacja – to kompletna ruina. Sypiące się tynki, brud, pleśń, niebezpieczne schody. Ale to nie wszystko. W kamienicy są pustostany, w których samowolnie zamieszkują bezdomni. Mieszkańcy mówią, że administrator (jest nim ZGM) i zarządzające władze Wspólnoty nie potrafią zaradzić narastającemu problemowi. W efekcie, ludzie płacący regularnie wysokie czynsze muszą na co dzień obcować z brudem i fetorem. Muszą żyć w poczuciu ciągłego zagrożenia. Więcej zdjęć poniżej.

 

Budynek jest stary, ma prawie sto lat. Niestety, jak twierdzą mieszkańcy, brak stałej technicznej opieki i brak remontów spowodował, że kamienica jest w tragicznym stanie, w zasadzie nadaje się albo do rozbiórki, albo do kapitalnego remontu.

Mieszkańcy twierdzą, że opłacają czynsze, że koszt utrzymania lokalu 60m2, gdzie mieszka 5-osobowa rodzina, to: niecałe 1000 złotych za czynsz plus ogrzewanie własne miesięcznie – 1200 za opał. Do tego dochodzą opłaty za prąd, śmieci, gaz, wodę – około 500 złotych na miesiąc. Wynika z tego, że za ten „luksus” płacą kilkakrotnie więcej niż lokatorzy spółdzielni mieszkaniowych.

Stan kamienicy – murów zewnętrznych i klatki schodowej urąga wszelkim normom sanepidowym, budowlanym i społecznym. Stwarza zagrożenie epidemiologiczne, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu lokatorów. A mieszkają tam rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze. Poważnym kłopotem dla mieszkańców są korzystające z pustostanów osoby bezdomne, które czują się pełnoprawnymi użytkownikami zajmowanych bez zgody administracji pomieszczeń. – Po prostu tu mieszkają, ale gdyby zachowywali spokój i czystość nie mielibyśmy zastrzeżeń. Niestety, te lokale to siedlisko brudu, śmieci i odoru. Co więcej, osoby te mają nawet klucz do bramy wejściowej, zatem swobodnie wchodzą i wychodzą kiedy chcą. Nie możemy nic im powiedzieć, bo boimy się reakcji. Policja też nie przychodzi z pomocą. Policja jest bezsilna. ZGM jest bezsilny. My tym bardziej jesteśmy bezsilni. Pozostajemy sami z problemem, bo nikt nie chce nam pomóc – mówią lokatorzy. – Czy tak wygląda miasto XXI wieku, o którym mówi się że jest nowoczesne? To wstyd dla miasta, dla mieszkańców – stwierdzają.

Mieszkańcy interweniują, do administratora – ZGM TBS, do zarządcy Wspólnoty piszą pisma z prośbami o pomoc i remont budynku. – Niestety, nasze prośby to głos wołającego na puszczy. Zarzuca się nam, że nie płacimy czynszów, co nie jest prawdą. Zarzuca się nam, że to my niszczymy kamienicę, że nie przestrzegamy higieny – co też jest kompletnym absurdem. Stan spustoszenia kamienicy to efekt wieloletnich zaniedbań, zaniechanie koniecznych remontów. Nikt z nas nie dewastuje kamienicy, każdy chce mieszkać w normalnych warunkach. Takie tłumaczenie nie tylko nas obraża, ale i uwłacza nam. Stąd nawet panie sprzątające uciekają. Żadne zmycie podłogi nie ukryje zniszczeń ścian, sufitów, schodów. Tu jest potrzebny generalny remont – mówią mieszkańcy.

Kolejnym problemem mieszkańców jest także śmietnik, który jest w zasadzie ogólnodostępny. ponieważ brama do niego jest ciągle otwarta. – Nieczystości zalegają notorycznie. Firmy sprzątające nie nadążają wywozić śmieci, ale też nie przyjeżdżają zgodnie z planem. Od blisko roku zalegają tam przeróżne odpady. To przecież zagrożenie dla miasta. Tam zalęgły się już szczury – alarmują mieszkańcy.

 

„Gazeta Częstochowska” poprosiła ZGM TBS o wyjaśnienie, dlaczego dopuszczono do takiej dewastacji kamienicy. Zapytaliśmy, co zarządca, który pobiera przecież czynsz zamierza zrobić ze zdewastowanym budynkiem.

Poprosiliśmy o odpowiedzi na pytania:

Kiedy i jakie remonty były wykonywane w czterech klatkach tej kamienicy?

Dlaczego dopuszczono do tak skandalicznego stanu klatek schodowych, ścian budynku, schodów, piwnic?

Dlaczego ZGM dopuszcza do tego, aby w pustostanach mieszkali bezdomni?

Dlaczego ZGM dopuszcza do tego, że w lokalu socjalnym odbywają się regularne pijackie awantury?

Dlaczego ZGM od ponad roku nie porządkuje miejsca, gdzie składowane są odpady?

Jakie ZGM widzi rozwiązania tej tragicznej sytuacji?

Kiedy zostanie wykonany remont klatek?

Jakie zostaną wykonane zabezpieczenia w kamienicy celem ochrony mieszkańców kamienicy przed zagrożeniami ze strony osób w stanie nietrzeźwym oraz zagrożeniami epidemiologicznymi?

 

 Poniżej zamieszkamy odpowiedź rzecznika ZGM TBS Anny Wojtysiak.

Informacja w sprawie kamienicy Wolności 29 w Częstochowie

Na wstępie trzeba podkreślić, że kamienica przy al. Wolności 29 jest budynkiem wspólnotowym. ZGM TBS zarządza nim w imieniu Wspólnoty.  Dlatego też nie może ujść uwadze, że w zakresie działań podejmowanych w stosunku do nieruchomości Spółka związana jest wolą zarządu Wspólnoty, a w niektórych przypadkach wolą Wspólnoty. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali, czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie; do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Co nadto istotne – czynności zarządcy ograniczone są także możliwościami finansowymi Wspólnoty.

Z powyższego wynika również, iż do udzielenia szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości upoważniony jest Zarząd Wspólnoty, który działa bezpośrednio na jej rzecz.

Jednakże ZGM TBS pragnie nadmienić już w tym miejscu, że dokłada wszelkich starań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Kamienica jest na bieżąco remontowana. W ciągu ostatnich pięciu lat wykonano remonty kominów, dwuetapowy remont instalacji elektrycznej, bramę wjazdową – każdy lokator otrzymał do niej klucz, wymieniono stropy nad piwnicami, zamontowano kolce przeciw gołębiom na elewacji nad bramą. Budynek przy Wolności 29 ma już swoje lata – został zbudowany w 1927 roku. Niestety, bardzo często ulega on dewastacji przez mieszkających w nim lokatorów. Zaległości finansowe mieszkańców tego budynku łącznie sięgają dziś 304 tysięcy złotych. Lokale niezasiedlone – ze względu na wysoki stopień zniszczenia przez poprzednich lokatorów – zostały zgłoszone do remontu. Przewidujemy, że zostaną wyremontowane w tym roku, a zasiedlone w tym bądź w przyszłym roku.  Jeśli obecnie ktoś się do nich dostaje i przebywa w nich, robi to niezgodnie z prawem.

ZGM TBS w imieniu Wspólnoty wystąpił do Policji w Częstochowie z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań w budynku przy al. Wolności 29 w Częstochowie w celu ograniczenia występowania zagrożeń związanych z naruszaniem miru domowego mieszkańców, organizowaniem imprez alkoholowych na terenie ww. budynku i bezprawnym zajmowaniem niezasiedlonych lokali znajdujących się w ww. budynku oraz zwiększenia w ten sposób poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Do dnia 2.03.2022 Spółka nie otrzymała jeszcze odpowiedzi od Policji na pytanie dotyczące liczby interwencji podjętych w minionym roku na terenie wspomnianej kamienicy przy Wolności 29. ZGM TBS zwrócił się również z zapytaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, czy w ww. budynku mieszkają osoby z problemem alkoholowym, które pozostają pod stałą opieką MOPS. W związku z ochroną danych takich informacji nie uzyskano.

Warto przypomnieć, że ZGM TBS w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy prowadzi zdecydowane działania. W 2020 roku spółka przeprowadziła kampanię społeczną pt. „Wspólnie przeciwko przemocy”. Jej współorganizatorami byli także: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Komenda  Miejska Policji w Częstochowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partnerami. Kampanii towarzyszyły spoty: radiowy i filmowy. W tym drugim wzięli udział aktorzy częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza: Marta Honzatko, Iwona Chołuj oraz Maciej Półtorak, którzy pokazali jak stereotypy funkcjonujące w mowie potocznej, usprawiedliwiają przemoc domową. Akcję ilustrowały również plakaty z wizerunkami aktorów Teatru, które były obecne w przestrzeni miejskiej. W tym roku spółka kontynuuje akcję dotyczącą przemocy – zwracając się bezpośrednio do kobiet, by dbały o swoje bezpieczeństwo i zgłaszały wszystkie akty przemocy, których częstym elementem jest nadużywanie alkoholu. W przypadku kamienicy przy Wolności 29 ZGM TBS jest zarządcą nieruchomości w imieniu Wspólnoty. W związku z tym pilnuje porządku na tym terenie, ale nie ma uprawnień takich jak Policja czy Straż Miejska. Na teren kamienicy mają prawo wchodzić mieszkańcy, jak i ich goście, a ZGM TBS nie ma prawa w to ingerować. Jeśli w związku z tym zdarzają się zakłócenia miru domowego, naruszenia ciszy nocnej, inni lokatorzy powinni niezwłocznie wzywać Policję lub Straż Miejską.

ZGM TBS jest zarządcą, który dba o porządek w obrębie osłon śmietnikowych. Już w ubiegłym roku Spółka wystosowała oficjalny komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie wszystkich przypadków zaśmiecania miasta do administracji. Na klatkach schodowych pojawiły się komunikaty z apelem „Lokatorze, wspólnie zadbajmy o porządek wokół naszych bloków” oraz z informacjami, gdzie należy zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów, jak również o tym, by segregować odpady i nie zaśmiecać osłon. Kolejnym krokiem był montaż tablic informacyjnych na osłonach  śmietnikowych oraz przekierowanie systemu monitorującego na osłony śmietnikowe w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta i przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach, gdzie zdarzało się podrzucanie śmieci. W przypadku kamienicy przy Wolności 29 ZGM TBS za każdym razem zgłasza do odpowiednich służb problemy z wywozem nieczystości. Porządkowane było miejsce przeznaczone na odpady komunalne. Obecnie sprawdzamy, czy ilość i rodzaj pojemników na odpady komunalne jest odpowiednia do liczby zamieszkujących w nieruchomości osób. Monitorujemy częstotliwość opróżniania pojemników na odpady. Rozważamy także dodatkowe zabezpieczenie nieruchomości. Warto dodać, że nie wszyscy lokatorzy w ww. budynku  segregują odpady. Odbiorca śmieci, w tym wypadku firma Remondis, nie zabiera nieposortowanych śmieci.

W styczniu br. zamówiono ekspertyzę techniczną dla budynku przy ul. Wolności 29, która ma określić jakie remonty należy wykonać pilnie, w pierwszej kolejności. Dopiero po ich zrealizowaniu, będzie można zaplanować remonty uzupełniające.

Wspólnota Mieszkańców Wolności 29 chce zmienić źródło ciepła w budynku ( bez generalnego remontu nie jest to możliwe ). W związku z tym Spółka – w imieniu Wspólnoty – wystąpiła z pismem do Polskiej Spółki Gazownictwa o przyłączenie do sieci gazowej. Dnia 22 lutego 2022 otrzymaliśmy jednak decyzję odmowną: „Aktualnie nie możemy sfinansować przyłączenia Państwa obiektu do sieci gazowej, dlatego też nie istnieją warunki ekonomiczne przyłączenia”. O przyłączenie można będzie się ubiegać nie wcześniej niż w 2023 roku. O odmowie został już poinformowany Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.    W związku z tymi wydarzeniami musimy przemyśleć dalszą strategię remontową budynku. Niewykluczone również, że będziemy odwoływać się do URE.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w nieruchomościach będących w zarządzie ZGM TBS Sp. z o.o., Spółka ta podejmuje przewidziane prawem działania, których celem jest usunięcie tak stanu zagrożenia, jak i ewentualnych powstałych w tym zakresie negatywnych skutków. Podkreślenia wymaga jednak, iż w niektórych przypadkach zarządca zmuszony jest korzystać w tym zakresie z pomocy właściwych instytucji publicznych – państwowych i samorządowych, w tym Policji i Straży Miejskiej. Na uwadze trzeba mieć bowiem, że zarządca nie ma możliwości podjęcia odpowiednich interwencji chociażby w przypadku naruszania porządku domowego przez mieszkańców zarządzanych nieruchomości, czy też przez przebywające w nieruchomościach lub na terenach wokół nich, osoby trzecie. Jednakże wszystkie nieprawidłowości spotykają się z podjęciem przez zarządcę odpowiednich działań, niezwłocznie po powzięciu wiedzy w tym zakresie.

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.