Sukces doktorantki częstochowskiego Uniwersytetu


Praca doktorantki Uniwersytetu im. Jana Długosza, mgr Mariki Turek z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych  została nagrodzona w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Jury Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, a także jego Partnerów: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało mgr Marice Turek  stypendium doktoranckie w jubileuszowej, 20. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, za badania naukowe na temat: „Wygrać walkę z nadciśnieniem i COVID-19: Ko-krystalizacja i ko-amorfizacja antagonistów receptora angiotensyny II prowadząca do lepiej rozpuszczalnych związków o dwu­funkcyjnym działaniu”. Celem programu od początku jego istnienia jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki poprzez wsparcie finansowe w formie stypendium.

Mgr Marika Turek realizuje prace doktorską pod opieką prof. Piotra Bałczewskiego na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Od roku 2020 jest kierownikiem projektu Preludium 17, w którym stosuje ko-krystalizację i ko-amorfizację, w celu otrzymania nowych, lepiej rozpuszczalnych i dwufunkcyjnych leków. Otrzymany w ten sposób lek zawiera w swoim składzie główną substancję czynną (antagonistę receptora angiotensyny II) oraz dodatkowy składnik, tzw. ko-former, który wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości i dodatkowo przyczynia się do zwiększenia rozpuszczalności wyjściowego leku. Leki przeciwnadciśnieniowe, które są przedmiotem projektu, są obecnie poddawane bardzo wielu badaniom klinicznym na całym świecie i mogą okazać się pomocne w leczeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na podstawie badań retrospektywnych stwierdza się, że mogą one być skuteczne w walce z koronawirusem, ponieważ wpływają na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS), a szczególnie na białko ACE2, które jest także receptorem dla koronawirusa SARS-CoV-2 ułatwiającym jego wniknięcie do komórki. W tegorocznej edycji Programu nagrodzono tylko 6 osób, w 3 kategoriach: magistranckiej (1 osoba), doktoranckiej (2 osoby) i habilitanckiej (3 osoby).

Oficjalne ogłoszenie stypendystek 20. jubileuszowej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbyło się na wirtualnej gali, 14 kwietnia 2021. Oto zapis  z gali (rozmowa ze stypendystką UJD mgr Mariką Turek, od ok. 47.40 minuty).

O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk. Do 2020 roku w Polsce wyróżniono 105 naukowczyń. Wyboru, co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej.

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Stypendystki edycji krajowych mają szansę na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents (w ich gronie są już trzy Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk – 2016 rok, dr hab. Joanna Sułkowska – 2017 rok oraz dr Agnieszka Gajewicz – 2018 rok) oraz L’Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.

 

 

 

Więcej informacji:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.