Minister Przemysław Czarnek o wychowaniu w rodzinie i nowych kierunkach na UJD w Częstochowie


18 i 19 kwietnia 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Częstochowie miał miejsce XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki. – Dzisiaj, w dobie kryzysu rodziny, pogłębionego przez pojawiające się ruchy rewolucji kulturalnej i seksualnej, przedmiot wychowanie do życia w rodzinie nabiera rangi programowej – mówił minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który przyjechał do Częstochowy na czas Konferencji..

 

Konferencja – jak podkreślił minister Przemysław Czarnek – jest polem do rozmów o przyszłości przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. – Jest on niezwykle ważny i będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z rozporządzeniem powstanie w Polsce dziesięć bardzo silnych ośrodków, gdzie nauczyciele będą mogli się kształcić i zdobywać wiedzę oraz uprawnienia do prowadzenia tego przedmiotu w oparciu o dobrze wypracowane podstawy programowe i nowe odkrycia w tej dziedzinie – mówił minister Przemysław Czarnek. Jak podkreślił, wychowanie do życia w rodzinie to temat dla polskiego rządu priorytetowy. – Dzisiaj, w dobie kryzysu rodziny, pogłębionego o pojawiające się postulaty rewolucji kulturalnej i seksualnej, rewolucji – można powiedzieć wprost – komunistycznej, kształcenie polskich dzieci w polskich szkołach na temat tego czym jest rodzina, jak fundamentalne znaczenie mają wartości zapisane w Konstytucji, czyli małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo, jest przejawem solidarności z przyszłymi pokoleniami. Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie muszą zyskać jeszcze większą rangę i wagę, bo od tego zależy przyszłość naszego społeczeństwa i przyszłość naszego państwa – dodał minister Przemysław Czarnek.

W tym roku Kongres odbywał się on-line. – To okazało się plusem, bo w konferencji wzięło udział ponad 500 osób z całej Polski. Dziękujemy  Panu Ministrowi za patronat oraz jego wsparcie dla nauczycieli wychowania w rodzinie. Oni tego bardzo potrzebują. W pierwszym dniu nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy dyskutowali o tym, jak skutecznie wspomagać nauczycieli wychowania w rodzinie. W drugim dniu nauczyciele działający na pierwszej linii frontu poszerzali swoją wiedzę z dziedziny przedmiotu wychowania w rodzinie, aby być merytorycznie przygotowanym do prowadzenia zajęć – mówi  Dyrektor WOM w Częstochowie Elżbieta Doroszuk.

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podkreśliła wagę planowanych rozwiązań prawnych, które wzmocnią pozycję nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i podniosą rangę tego przedmiotu. – Obecny kryzys w rodzinie wymaga zdecydowanych i intensywnych działań wychowawczych i edukacyjnych. Podczas Kongresu wybrzmiało już wyraźne oczekiwanie nauczycieli prowadzących te zajęcia, aby współpraca pomiędzy nauczycielami do wychowania w rodzinie, radą pedagogiczną i rodzicami była skuteczna, bo wówczas przyniesie dobre owoce – zauważyła kurator Bauer.

W szkole na każdym etapie edukacyjnym (od klasy 4-8 oraz w szkołach ponadpodstawowych) jest 14 godzin przedmiotu wychowania do życia w rodzinie. – W tych lekcjach uczestniczą dzieci, których rodzice nie wyrazili sprzeciwu dla udziału swoich dzieci w zajęciach. Stąd istotne jest spotkanie na początku roku szkolnego nauczyciela z rodzicami, aby im przedstawić zakres programowy przedmiotu – dodaje Urszula Bauer. – Zdecydowanie bardziej należy popracować nad promocją tego przedmiotu, bo w wielu miejscach w Polsce wielu rodziców rezygnuje z tego przedmiotu. I to jest dzisiaj podstawowy problem, aby rodzice byli świadomi walorów przedmiotu i umożliwili swoim dzieciom edukację – dodał minister Czarnek.

Zapytaliśmy ministra Przemysława Czarnka o przebieg prac nad planowanym nowym kierunkiem rolniczym na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz przygotowaniach utworzenia wydziału lekarskiego na tej uczelni.

– Jeśli chodzi o rolnictwo, to jestem przekonany, że Częstochowa i Ziemia Częstochowska to jest miejsce, w którym taki kierunek powinien zostać uruchomiony. W tym zakresie powinna też rozwijać się nauka. Częstochowa i Ziemia Częstochowska są przecież tą częścią województwa śląskiego, która jest w szczególny sposób związana z rolnictwem, stąd kierunki rolnicze, właśnie tutaj, to rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Jestem przekonany, że działania podjęte przez władze uczelni idą w bardzo dobrym kierunku, są bardzo zaawansowane i przyniosą niebawem pozytywne skutki. Co do wydziału lekarskiego, rozmawiamy bardzo poważnie z Ministrem Zdrowia, ponieważ czas pandemii koronawirusa, w którym się znajdujemy, jednoznacznie pokazuje nam, że kadry lekarskie są rzeczywiście przeciążone, pracują niebywale ciężko. Zatem jest potrzeba radykalnego zwiększenia liczby miejsc na studiach lekarskich w polskich uczelniach medycznych i w polskich uczelniach, które prowadzą kierunki lekarskie. Takie zwiększenie miejsc na kolejny nowy rok akademicki z panem Ministrem Zdrowia zarządzamy. Natomiast wiemy również, że te uczelnie, które dziś kształcą na kierunkach lekarskich nie są w stanie zasypać tej dziury w systemie, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziura, która polega na tym, że wykształciliśmy za mało lekarzy, za mało o kilkadziesiąt tysięcy. W zawiązku z tym otwieranie nowych kierunków lekarskich na wszystkich uczelniach, które zagwarantują odpowiedni standard kształcenia lekarzy jest priorytetem dla państwa polskiego i będziemy się starać, aby również tu w Częstochowie kierunek lekarski działał. I mam nadzieję, że może mieć to miejsce już od roku 2022/2023 – powiedział minister Przemysław Czarnek.

 

fot. Konferencja prasowa, od lewej: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Minister Edukacji i Nauki, Dyrektor WOM w Częstochowie Elżbieta Doroszuk

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *