Przegląd GMIN / POCZESNA / Z myślą o Seniorach


Gmina Poczesna przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku po raz trzeci przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

W 2023 roku czterdzieści osób korzystało z opasek elektronicznych i całodobowego monitoringu Centrum Teleopieki. Wśród mieszkańców gminy rośnie świadomość i przekonanie do takiej formy wsparcia. Obecnie złożono zapotrzebowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup kolejnych opasek, aby zapewnić wsparcie i bezpieczeństwo większej liczbie seniorów. Taka forma pomocy zdaje egzamin, na podstawie raportu z Centrum w ubiegłym roku mieszkańcy skorzystali z pomocy służb medycznych na odległość 267 razy. Gmina Poczesna jest jedną z nielicznych w Polsce realizujących program.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *