PRZEGLĄD GMIN / KONOPISKA / „W różnorodności siła…”


Koła gospodyń wiejskich (KGW) to po dziś dzień najpopularniejsza forma samoorganizacji kobiet na obszarach wiejskich. Spektrum podejmowanej działalności  zawsze było bardzo szerokie.

KGW prowadziły działalność modernizacyjną, uczyły jak być nowoczesną i zaradną gospodynią, żoną, matką. I tak pozostało do dziś, działalność  KGW Hutki na rzecz środowiska lokalnego jest bardzo różnorodna i nie do przecenienia. Podejmowane działania skierowane są do wszystkich grup mieszkańców. W 2023 roku  przewodnicząca pani Anna Bałdyga poczyniła starania i panie uzyskały dofinansowanie, wraz z Fundacją Biedronki zrealizowały spotkania dla seniorów (jesienne, andrzejkowe i świąteczno- noworoczne) w ramach Ogólnopolskiego Programu „Danie Wspólnych chwil”, który patronatem medialnym otoczył Jakub Kuroń. Realizacja tego zadania sprawiła, że udało się zintegrować głównie samotnych seniorów, stworzyć im możliwość spotkania się przy ciepłym posiłku i choć na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego. Realizacja tego zadania wymagała od członkiń ogromnego zaangażowania i poświęcenia swojego wolnego czasu dla dobra innych.

Panie z KGW Hutki swoje działania nieustannie od wielu już lat kierują również do dzieci i młodzieży uczących się w ZSP im. M. Kopernika w Hutkach. Przygotowują, organizują i przeprowadzają warsztaty związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów naszego regionu, wykonujemy palmy wielkanocne, czy poznajemy tajemnice smażenia faworków. Szczególnie te słodkie warsztaty cieszą się wśród  dzieci popularnością, ponieważ usmażone faworki stanowią poczęstunek podczas balu karnawałowego.

Propagowanie i upowszechnianie lokalnych tradycji i zwyczajów wśród lokalnej społeczności, angażowanie do tych działań już najmłodszych członków, pozwala mieć nadzieję, że kultura regionu na naszym terenie nie zaginie. Żywym dowodem tego może być chociażby barwny, ostatkowy korowód „Przebierańców”, w którym biorą udział różne pokolenia mieszkańców.

Źródło i foto.: konopiska.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *