PRZEGLĄD GMIN / JANÓW / LUSŁAWICE / Archeologiczne odkrycie na szkolnym boisku


Na placu szkolnym w Lusławicach w gminie Janów podczas budowy natrafiono na pozostałości budynku kaplicy. O archeologicznym znalezisku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Lusławicach dowiedzieli się prowadzącego badania archeologa Tomasza Wąsowskiego.

 

Przy pracach budowlanych związanych budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach natrafiono na pozostałości obiektu murowanego. Mając wiedzę, że mogły to być pozostałości budynku kaplicy związanego z kartuzami, którzy byli posiadaczami tego majątku, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Częstochowie wydał decyzję o konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

W ich trakcie odsłonięto relikty obiektu murowanego o wymiarach: szerokość (na osi północ – południe) około 13 metrów i długość (na osi wschód-zachód) – widoczne jest 12 metrów i kontynuuje się pod budynek szkoły (część niewidoczna).

Budynek był prawdopodobnie dwufazowy (stan pierwotny przebudowany w innym czasie) lub były to dwa budynki funkcjonujące w różnym czasie, co sugeruje piwniczka pod północną częścią odkrytego budynku, która nie jest zorientowana podobnie jak struktura nad nią.

Brak profili dochodzących do pozostałości murowanych odkrytych podczas badań wymusił obserwację profili wewnętrznych, co znacznie ogranicza możliwości interpretacyjne. Z poczynionych obserwacji wynika, że zarówno budynek, jak i piwniczka funkcjonowały w wieku XX do wojny światowej, o czym świadczą materiały zabytkowe znalezione w warstwie zawaliskowej.

Budynek zostanie zadokumentowany kartograficznie, rysunkowo i fotograficznie, podobnie jak piwnica, a o jego dalszych losach zadecyduje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *