KRUSZYNA. 30 września 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy Kruszyna.


Właśnie wtedy po raz pierwszy wręczono nagrodę Wójta Gminy dla Weroniki Bogacz, która w konkursie pt. „Młodzieżowe Mistrzostwa w Powożeniu” zdobyła III miejsce w kategorii dzieci do lat 14.

Podczas sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu imienia Marii Skłodowskiej-Curie dla Gimnazjum w Widzowie oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kijów. Następnie radni wyrazili zgodę na przystąpienie przez gminę do programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu”. Rada Gminy przyjęła informacje z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Zmiany do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich radnych. Wprowadzone zostało nowe zadanie – „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”. Realizacja projektu, przy udziale środków unijnych założona jest na lata 2015-2017.

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *